Wybory Samorządowe 2018


Informacja Komisji z 11 września 2018 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z 3 września 2018


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr 5/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o okregach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych.


Zarządzenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Wysokie Mazowieckie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast