komunikaty

2021


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2D o głębokości 122 m na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKOVITA” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. geod. nr 602/2), gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie."


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej."


Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2D o głębokości 122 m na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKOVITA” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. geod. nr 602/2), gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie."


Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięzwięcia polegającego na: "Wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2D o głębokości 122 m na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKOVITA” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. geod. nr 602/2), gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie."


Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej."


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięzwięcia polegającego na: "Wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2D o głębokości 122 m na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKOVITA” w Wysokiem Mazowieckiem (dz. geod. nr 602/2), gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie."


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ulicy Raginisa, Sucharskiego, Staszica wraz z sięgaczami w Wysokiem Mazowieckiem."


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ulicy Raginisa, Sucharskiego, Staszica wraz z sięgaczami w Wysokiem Mazowieckiem."


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ulicy Raginisa, Sucharskiego, Staszica wraz z sięgaczami w Wysokiem Mazowieckiem."


2020


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ulicy Raginisa, Sucharskiego, Staszica wraz z sięgaczami w Wysokiem Mazowieckiem."


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla SM Mlekovita na działkach nr: 594/1, 594/2, 585, 584, 587, 586, 470, 583, 592/3, 554 w Wysokiem Mazowieckiem."


Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla SM Mlekovita na działkach nr: 594/1, 594/2, 585, 584, 587, 586, 470, 583, 592/3, 554 w Wysokiem Mazowieckiem."


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla SM Mlekovita na działkach nr: 594/1, 594/2, 585, 584, 587, 586, 470, 583, 592/3, 554 w Wysokiem Mazowieckiem."


Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla SM Mlekovita na działkach nr: 594/1, 594/2, 585, 584, 587, 586, 470, 583, 592/3, 554 w Wysokiem Mazowieckiem."


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla SM Mlekovita na działkach nr: 594/1, 594/2, 585, 584, 587, 586, 470, 583, 592/3, 554 w Wysokiem Mazowieckiem."


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 1+114,95 do km 3+544,00 wraz z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 1+114,95 do km 3+544,00 wraz z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 1+114,95 do km 3+544,00 wraz z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 1+114,95 do km 3+544,00 wraz z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95 wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95 wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95 wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej."


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95 wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej."


2019


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie mroźni na masło, magazynu produktu i magazynu opakowań wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem".


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie mroźni na masło, magazynu produktu i magazynu opakowań wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem".


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie mroźni na masło, magazynu produktu i magazynu opakowań wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem".


Postanowienie dotyczące odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadania polegającego na: "Instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. zlokalizowanej na działce nr ewid. 2349, obęb 0001 Wysokie Mazowieckie, jednostka ewid. 201301_1".


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na istniejącym obiekcie budowlanym stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. zlokalizowanej na działce nr ewid. 2349, obręb 001 Wysokie Mazowieckie, jednostka ewid. 201301_1."


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Brok w ciągu DK 66 w km około 19+719 w związku z realizacją inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 Zambrów - Bielsk Podlaski - Połowce - granica państwa na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22 +500".


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie nowych obiektów budowlanych wraz z infrastruktrą techniczną i zagospodarowaniem terenu na obszarze Zakładu Handlowo Usługowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Białostockiej 4.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie nowych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na obszarze Zespołu Handlowo – Usługowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Białostockiej 4 (jednostka ewidencyjna 201301_1 Wysokie Maz., obręb 0001 Wysokie Maz.) na działce o nr ewid. 457/3, 456/28, 457/1, 456/29”.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Brok w ciągu DK 66 w km około 19+719 w związku z realizacją inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 Zambrów – Bielsk Podlaski – Połowce –  granica państwa na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500”.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie nowych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na obszarze Zespołu Handlowo – Usługowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Białostockiej 4 (jednostka ewidencyjna 201301_1 Wysokie Maz., obręb 0001 Wysokie Maz.) na działce o nr ewid. 457/3, 456/28, 457/1, 456/29”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Brok w ciągu DK 66 w km około 19+719 w związku z realizacją inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 Zambrów – Bielsk Podlaski – Połowce –  granica państwa na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500”.


2018


Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. na działce o numerze ewidencyjnym 658/2 w związki z projektem: Wzrost konkurencyjności Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. w wyniku przeprowadzonej inwestycji.


Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Zakupie i instalacji pracy krawędziowej, prasy hydraulicznej, matryc do tłoczenia elementów silosa, dwóch linii rollformingu, robota do gięcia oraz wiertnicy w Zakładzie Produkcyjna Handlowo Usługowym „MICHAŁ” Krzysztof Targoński w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Przemysłowej 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2350/2.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegająceego na:Zakupie i instalacji prasy krawędziowej, prasy hydraulicznej, matryc do tłoczenia elementów silosa, dwóch linii do rollformingu, robota do gięcia oraz wiertnicy w Zakładzie Produkcyjno Usługowo Handlowym „MICHAŁ” Krzysztof Targoński w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Przemysłowej 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2350/2.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia przed wydaniem decyzji środowiskowej, o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami dotyczącymi przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. na działce o numerze ewidencyjnym 658/2 w związki z projektem: Wzrost konkurencyjności Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. w wyniku przeprowadzonej inwestycji.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. na działce o numerze ewidencyjnym 658/2 w związki z projektem: Wzrost konkurencyjności Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. w wyniku przeprowadzonej inwestycji.


Postanowienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. na działce o numerze ewidencyjnym 658/2 w związki z projektem: Wzrost konkurencyjności Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. w wyniku przeprowadzonej inwestycji.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na: Rozbudowie Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. na działce o numerze ewidencyjnym 658/2 w związki z projektem: Wzrost konkurencyjności Mazowieckich Zakładów Graficznych sp. j. w wyniku przeprowadzonej inwestycji.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Zakupie i instalacji prasy krawędziowej, prasy hydraulicznej, matryc do tłoczenia elementów silosa, dwóch linii do rollformingu, robota do gięcia oraz wiertnicy w Zakładzie Produkcyjno Usługowo Handlowym "MICHAŁ" Krzysztof Targoński w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Przemysłowej 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2350/2.


Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu otworu studziennego nr 5 dla potrzeb Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 600/7 położonej przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.


Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu otworu studziennego nr 5 dla potrzeb Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 600/7 położonej przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem


Postanowienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu otworu studziennego nr 5 dla potrzeb Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 600/7, położonej przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.


2017Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wprowadzeniu ekoinnowacyjnych produktów w firmie Mazowieckie Zakłady Graficzne Spółka Jawna poprzez rozbudowę parku maszynowego na działkach nr 661/18 i 661/20 położonych przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.


Decyzja o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie nowych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na obszarze Zespołu Handlowo - Usługowego na działkach ne 456/1 i 457/3 położonych przy ul. Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowangego przedsięwzięcia polegającego na: Wprowadzeniu ekoinnowacyjnych produktów w firmie Mazowieckie Zakłady Graficzne Spółka Jawna poprzez rozbudowę parku maszynowego na działkach nr 661/18 i 661/20 położonych przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.


Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie nowych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na obszarze Zespołu Handlowo - Usługowego na działkach nr 456/1 i 457/3 położonych przy ul. Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na: Wprowadzeniu ekoinnowacyjnych produktów w firmie Mazowieckie Zakłady Graficzne Spółka Jawna poprzez rozbudowę parku maszynowego na działkach nr 661/18 i 661/20 położonych przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na: Budowie nowych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na obszarze Zespołu Handlowo - Usługowego na działkach nr 456/1 i 457/3 położonych przy ul. Białostockiej w Wyskiem Mazowieckiem.


Decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Zakładu badawczo - produkcyjnego karbonizatu na działkach nr 444/2 i 445/2 położonych przy ul. Trakt Suraski w mieście Wysokie Mazowieckie.


Postanowienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego polegającego na: Budowie Zakładu badawczo - produkcyjnego karbonizatu na działkach nr 444/2 i 445/2 położonych przy ul. Trakt Suraski w mieście Wysokie Mazowieckie.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na: Budowie Zakładu badawczo - produkcyjnego karbonizatu na działkach nr 444/2 i 445/2 położonych przy ul. Trakt Suraski w mieście Wysokie Mazowieckie.


2016


decyzja modernizacja i rozbudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK


 

Decyzja środowiskowa: Zakup i instalacja : prasy hydraulicznej, matryc do tłoczenia elemntów silosa, linii do rollformingu, wózka widłowego i robota do gięcia


 

Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na zakupie i instalacji maszyn i urzadzeń służących do produkcji silosów


Decyzja środowiskowa: Rozbudowa Mazowieckich Zakładów Graficznych.


 

Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na : Rozbudowę Mazowieckich Zakładów w Wysokiem Mazowieckiem.


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na budowie PSZOK


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na zakupie i instalacji maszyn i urzadzeń służących do produkcji silosów


Decyzja środowiskowa na:Budowę podczyszczalni ścieków przemyslowych z Fabryki Proszków Mlecznych Mlekovita 3


 

Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji środowikowej na : Rozbudowę Mazowieckich Zakładów w Wysokiem Mazowieckiem.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na:Budowie podczyszczalni ścieków przemyslowych z Fabryki Proszków Mlecznych Mlekovita 3


Decyzja w sparwie środowiskowych uwarunkowań na: Rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej o halę produkcyjną z linią przygotowania powierzchni antykorozyjnie wraz z towarzyszacą infrastrukturą na działce nr 2350/4 przy ulicy Przemysłowej w Wysokiem Mazowieckie


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na: Rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej o halę produkcyjną z linią przygotowania powierzchni antykorozyjnie wraz z towarzyszacą infrastrukturą na działce nr 2350/4 przy ulicy Przemysłowej w Wysokiem Mazowieckie


Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn Przebudowie ulicy Przechodniej poprzez utworzenie ścieżki rowerowej i remont istniejącej infrastruktury drogowej w Wysokiem Mazowieckiem


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie : "Budowy hali produkcyjnej z linia przygotowania powierzchni antykorozyjnie wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce oznaczonej nr ewid. 2350/4 w Wysokiem Mazowieckiem.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie hali produkcyjno-magazynowej Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego Michał wraz z infrastruktura techniczną i zagosodparowaniem terenu przy ul. Przemysłowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu ulic (jezdnia, chodniki, zjazdy, tereny zielone) o łącznej długości 2030 m, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, zapewnienie rozrządu sieci gazowej, kablowej oświetlenia ulicznego, oraz zapewnienie rozrządu sieci kanalizacji teletechnicznej oraz linii kablowej komunalnej na terenie projektowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na: Budowie hali produkcyjno – magazynowej Zakładu Produkcyjno Usługowo Handlowego „Michał” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Przemysłowej 4 na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2350/2.


2015


Postanowienie o omyłce pisarskiej


Ocena jakości wody za 2015r. produkowanej na potrzeby ludności zamieszkującej miasto Wysokie Mazowieckie.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na: Budowie zespołu ulic (jezdnia, chodniki, zjazdy, tereny zielone) o łącznej długości 2030 m, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, zapewnienie rozrządu sieci gazowej, kablowej oświetlenia ulicznego, oraz zapewnienie rozrządu sieci kanalizacji teletechnicznej oraz linii kablowej komunalnej na terenie projektowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Badanie próbki wody pobranej w dniu 18.11.2015 r. z Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowskowej dla przedsięwzięcia polegającej na : Budowie hali produkcyjno- maazynowej ZPUH Michał wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Przemysłowej 4 na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 2350/2.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowskowej dla przedsięwzięcia polegającej na : Budowie zespołu ulic (jezdnia, chodniki, zjazdy, tereny zielone) o łącznej długości 2030 m, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, zapewnienie rozrządu sieci gazowej, kablowej oświetlenia ulicznego, oraz zapewnienie rozrządu sieci kanalizacji teletechnicznej oraz linii kablowej komunalnej na terenie projektowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.


Badanie próbki wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Wysokie Mazowiekcie z dnia 07.10.2015r.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Utworzeniu punktu skupu złomu i metali kolorowych na części dzuałki oznaczonej nr ewidencyjnym 819/4 połozonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Zambrowskiej 8.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na: Utworzeniu punktu skupu złomu i metali kolorowych na części dzuałki oznaczonej nr ewidencyjnym 819/4 połozonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Zambrowskiej 8.


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowie fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna realizowaną na działkach  nr ewid. 594/1 oraz 594/2 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na: Utworzeniu punktu skupu złomu i metali kolorowych na części dzuałki oznaczonej nr ewidencyjnym 819/4 połozonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Zambrowskiej 8.


Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowie fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna realizowaną na działkach  nr ewid. 594/1 oraz 594/2 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie.


Postanowienie o odwieszeniu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowie fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna realizowaną na działkach  nr ewid. 594/1 oraz 594/2 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie.


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającej na: Gospodarowaniu woda w rolnictwie polegające na melioracji uzytków rolnych na obszarze 45 ha zlokalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 289/35 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie


Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji użytków rolnych na obszarze 45 ha zlokalizowanym na działce o nr ewidencyjnym 289/35 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie" .


Obwieszczenie w sparwie o wydanie decyzji środowiskowej na: Gospodarowanie woda w rolnictwie polegające na melioracji uzytków rolnych na obszarze 45 ha zlokalziwowanym na działce o nr ewidencyjnym 289/35 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie


Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków


Postanowienie o zawieszeniu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowie fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna realizowaną na działkach  nr ewid. 594/1 oraz 594/2 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie.

2014


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:  "Budowie fabryki proszków mlecznych Mlekovita 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna realizowaną na działkach  nr ewid. 594/1 oraz 594/2 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie : "Budowy budynku magazynowo-biurowo-handlowego na potrzeby przechowywania i sprzedaży artykułów spożywczo-rolnych na działce oznaczonej nr ewid. 2350/10 w Wysokiem Mazowieckiem.


2013


Badanie wody w Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowiekciem z 4.12.2013r.


Badanie wody w Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowiekciem


Ocena jakości wody za 2012 r. produkowanej na potrzeby ludności zamieszkującej miasto Wysokie Mazowiekcie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie : "Utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Wysokiem Mazowieckiem".


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn: "Utworzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Wysokiem Mazowieckiem".


Decyzja środowiskowa pn: "Utworzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Wysokiem Mazowieckiem".


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: Rozbudowie pawilonu i modernizacji pylonu cenowego ( LEG) na stacji paliw nr 471 w Wysokie Mazowieckiem wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.


Postanowienie w sprawie wydania decyzji środowiskowej ORLEN


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn Zbiórce i transporcie odpadów innych niż niebezpieczne (surowce wtórne).


Decyzja środowiskowa pn: "Rozbudowie pawilonu i modernizacji pylonu cenowego (LED)na stacji paliw ORLEN".


Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn Zbiórce i transporcie odpadów innych niż niebezpieczne (surowce wtórne).


Obwieszczenie dot. " Rozbudowy drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie-Brzóski Brzezińskie-Brzóski Tatary-Jabłoń Kikolskie".


Obwieszczenie dot. " Budowy oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie".


Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn" Budowie oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie".


Obwieszczenie dot. " Budowy oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie".


Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowej pn " Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie".


Decyzja środowiskowa pn " Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie".


Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn" Budowie hali produkcyjnej z komora lakiernicza realizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyknym 2350/2 w obrębie Wysokie Mazowieckie"


Decyzja środowiskowa pn" Budowie hali produkcyjnej z komorą lakiernicza realizowaną na działce oznaczonej numerem ewidencyknym 2350/2 w obrębie Wysokie Mazowieckie"


= ARCHIWUM =

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Szepietowska

Data wytworzenia: 2016-06-29

Wprowadzający: Monika Adamska

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Monika Adamska

Data modyfikacji: 2021-03-19

Opublikował: Monika Adamska

Data publikacji: 2016-06-21