PRAWO MIEJSCOWE


2015


UCHWAŁA NR IV/14/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w statucie miasta.


UCHWAŁA NR VI/21/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2007-2011.


UCHWAŁA NR VII/28/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych .....


UCHWAŁA NR VII/29/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2007r w sprawie zmiany w statucie MOK.


UCHWAŁA NR VII/30/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta.


UCHWAŁA NR XII/42/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 13 września 2007 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w wyborach do Sejmu i Senatu RP.


UCHWAŁA NR XIII/47/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 28 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ...


2005


2004


Uchwała Nr XXVII/101/04

w sprawie opłaty administracyjnej...


 

w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji podatkowej...


 

 sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...


 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów...


 

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego...


 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...


 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych...


 

w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych...


 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...


 

w sprawie szczegółowych zasad wydatków na świadczenia z pomocy społecznej...


 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem...


 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie miasta Wysokie Mazowieckie...


 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem...


 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekńcze....


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2015-12-30

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2005-03-01