Sprawozdawczość budżetowa

.: 2018 :.

 

 

III kwartał 2018 
     
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

II kwartał 2018 
     
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

I kwartał 2018 
     
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za rok 2017

Opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017

Bilans za 2017


.: 2017 :.

IV kwartał 2017 

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S
- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP 

III kwartał 2017 
     
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S 

II kwartał 2017 
     
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S 

I kwartał 2017

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S    

- Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu miasta  Wysokie Mazowiekcie za 2016 rok.

Bilans za 2016


.: 2016 :.

IV kwartał 2016

 

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S
- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP
- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego -Rb-ST

 

- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazoweickie na lata 2017-2020.

- Opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazoweickiena rok 2017.


III kwartał 2016

- Rb-27sSprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


II kwartał 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.


I kwartał 2016

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wysokie Mazowieckie
-
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2015 r.
 

.: 2015 :.

IV kwartał 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S
- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP
- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego -Rb-ST
- Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych -Rb-UZ

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w wysokości 2.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta na 2015 rok.


III kwartał 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


II kwartał 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

-Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za I półrocze 2015 r.


I kwartał 2015

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S

-Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu miasta Wysokie Mazowieckie za 2014 r.


.: 2014 :.

IV kwartał 2014

- Opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazoweickiena rok 2015
- Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wysokie Mazowieckie.
- Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wysokie Mazoweickie na lata 2015-2018

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S ZGM
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S
- Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych -Rb-PDP
- Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego -Rb-ST
- Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych -Rb-UZIII kwartał 2014

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Pływalnia
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S Gimnazjum
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S


II kwartał 2014

- Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie  informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

I kwartał 2014

- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wysokie Mazowieckie oraz budżecie na 2014 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017
- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2013 r.
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S
- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych- Rb-30S-2
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku -Rb-34S
 

.: 2013 :.

 

IV kwartał 2013
- Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2013 r -Rb-PDP - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z - Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2014.
- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017.

 

 


III kwartał 2013
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

II kwartał 2013
- Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie  informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

I kwartał 2013

- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Wysokie Mazowieckie
- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2012 r.
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 

 

.: 2012 :.

IV kwartał 2012

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2013. - Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2013-2016.
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 


 

III kwartał 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 


 

II kwartał 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
  informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

 

I kwartał 2012

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania
  deficytu budżetu Miasta na 2012r.

- Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2011 rok

 


.: 2011 rok :.

IV kwartał 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2012-2015.

- Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2012.III kwartał 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 II kwartał 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
 

Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu
oraz możliwości sfinansowania deficytu bidżetu na 2011 rok
przedstawionego przez Miasto Wysokie MazowieckieI kwartał 2011

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

- Uchwała RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania
  deficytu budżetu Miasta na 2011r
.


.: 2010 rok :.


IV kwartał 2010

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


III kwartał 2010

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta
- Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miasto


II kwartał 2010

- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 


.: 2009 rok :.


IV kwartał 2009

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


III kwartał 2009

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


II kwartał 2009

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


I kwartał 2009

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z

 

 

.: 2008 rok :.


IV kwartał 2008

- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-UN
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie półroczne z wykonania dochodów podatkowych - Rb-PDP
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-UZ
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Uchwała RIO o wyrażeniu opinii o możliwości sfinansowani deficytu budżetu Miasta na 2009 rok


III kwartał 2008


- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z


 

II kwartał 2008

 
- Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-27s
- Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego - Rb-28s
- Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Rb-N
- Sprawozdanie kwartalne o nadmiarze / deficycie - Rb-NDS
- Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń - Rb-Z
- Sprawozdanie półroczne z wykonania dochodów podatkowych - Rb-PDP


 

 


Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Szeląg Barbara

Data wytworzenia: 2016-08-30

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2008-06-18

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2008-06-18