Referent w Referacie Mienia Komunalnego Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie