Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ 11.09.2019