Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia - 24.09.2019