Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 30 dzieci z programem socjoterapeutycznym