Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciagu dróg od strony zachodniej miasta