Wybór oferty na dostawę materiałów kancelaryjnych 2020