konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie