Konsultacje w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji