WYBORY  SAMORZĄDOWE 2014

Państwowa Komisja Wyborcza

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

 

 


Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim. 


Uchwała Rady Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie podziału powiatu wysokomazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitwtów wyborczych.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach: do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego  z dnia 1 września 2014 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin...


Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie  wyznaczenia na obszarze miasta Wysokie Mazowieckie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.  


Informacja o upływie terminów dla wyborców niepełnosprawnych.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomicnictwa do głosowania.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.


Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o okręgach wyborczych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych - skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowiekckie w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania....


Zawiadomienie o losowaniu składów osobowych komisji wyborczych.


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazoweickiem o publicznym losowaniu numerów list kandydatów do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie


Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie unieważnienia losowania list kandydatów na radnych do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie


Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do Rady Miasta Wysokie Mazowieckie


Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie o udostępnionym spisie wyborców.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wysokiem Mazowieckiem o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta


Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie terminu złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępnienia.


 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM WysMaz

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2014-07-02

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2015-01-12

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2014-07-02