Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. gr. 1298/3 z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne, położonej przy ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem

Załączniki do treści