Ogłoszenie o wykazie niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży