STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIEJSKIEJ WYSOKIE MAZOWIECKIE NA LATA 2016-2022


Gminny Program Rewitalizacji

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2020.

Miejski Program Rozwoju Kultury na lata 2014-2020

Program opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwirząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Program wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017

ANALIZA  PROBLEMU SPOŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013

MIEJSKI PROGRAM ROZWOJU KULTURY

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 R.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2014

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2017 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2018 ROKU


 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIEJSKIEJ WYSOKIE MAZOWIECKIE NA LATA 2016-2022

 

 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA
... (kliknij aby pobrać dokument)...

 MIEJSCOWY PLAN PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA:

- Spis treści do uchwał


- Uchwała zatwierdzająca plan

- Załącznik nr 2 do uchwały - sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu

- Załącznik nr 3 do uchwały - sposób określenia realizacji zapisanych w planie


część graficzna:

Sekcja O

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Szeląg Barbara

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2005-03-01