Plany i programy


Raport o stanie gminy - 2019

       Informacja o debacie nad Raportem o Stanie Miasta

Raport o stanie gminy - 2018

Informacja o debacie nad Raportem o Stanie Miasta

Program opieki nad zabytkami na lata 2018-2021

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta na lata 2018 - 2022

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście Wysokie Mazowieckie na lata 2011-2020.

Miejski Program Rozwoju Kultury na lata 2014-2020

Program opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwirząt na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2014-2017

ANALIZA  PROBLEMU SPOŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2021-2024.

MIEJSKI PROGRAM ROZWOJU KULTURY

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA LATA 2016 - 2025


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PROGRAM USUWANIA AZBESTU


Gminny Program Rewitalizacji

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIEJSKIEJ WYSOKIE MAZOWIECKIE NA LATA 2016-2022

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA 2004-2006


Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Szeląg Barbara

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Damian Cieślukiewicz

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Modyfikujący: Damian Cieślukiewicz

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Damian Cieślukiewicz

Data publikacji: 2005-03-01