prawo miejscowe


PRAWO MIEJSCOWE


2017

Uchwała Nr XXX/116/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/120/17 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce ...

Uchwała Nr XXXII/123/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXII/125/17 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Uchwała Nr XXXII/127/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXXII/128/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi

Uchwała Nr XXXIII/132/17 w sprawie wskazania uczniom klas III i VI szkoły podstawowej miejsca realizacji obowiązku szkolnego na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Uchwała Nr XXXV/141/17 w sprawie zmiany składu Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Uchwała Nr XXXV/142/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2

Uchwała Nr XXXVII/146/17 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr XXXVIII/152/17 w sprawie zaliczenia miejskiej ulicy Grunwaldzkiej do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXVIII/153/17 w sprawie zmian w statucie miasta

2016

Uchwała Nr XVIII/67/16 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Uchwała Nr XVIII/68/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Uchwała Nr XVIII/69/16 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr XVIII/70/16 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Uchwała Nr XVIII/71/16 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

Uchwała Nr XVIII/73/16 zmieniająca uchwałę Nr XV/57/15 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XX/77/16 w sprawie nadania nazw ulicom miejskim

Uchwała Nr XX/78/16 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXI/80/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Uchwała Nr XXII/81/16 w sprawie zmiany statutu MOPS

Uchwała Nr XXIII/85/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała XXIII/86/16 w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXIII/87/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Uchwała Nr XXIII/88/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli

Uchwała Nr XXIV/90/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście

Uchwała Nr XXIV/91/16 w sprawie zmiany Statutu Miasta

Uchwała Nr XXVII/101/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/102/16w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XXVII/104/16 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółówe warunki przyznawania dodatków ...

Uchwała Nr XXVIII/106/16 w sprawie utworzenia w mieście Wysokie Mazowieckie odrębnego obwodu głosowania

Uchwała Nr XXVIII/107/16 w sprawie zmian w podziale miasta Wysokie Mazowieckie na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr XXVIII/113/16 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnychUchwała Nr XXVIII/113/16 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych

2015


UCHWAŁA NR IV/14/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w statucie miasta.


UCHWAŁA NR VI/21/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2007-2011.


UCHWAŁA NR VII/28/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych .....


UCHWAŁA NR VII/29/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE Z DNIA 23 KWIETNIA 2007r w sprawie zmiany w statucie MOK.


UCHWAŁA NR VII/30/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta.


UCHWAŁA NR XII/42/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 13 września 2007 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w wyborach do Sejmu i Senatu RP.


UCHWAŁA NR XIII/47/07 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 28 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ...


2005


2004


Uchwała Nr XXVII/101/04

w sprawie opłaty administracyjnej...


 

w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji podatkowej...


 

 sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych...


 

w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów...


 

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego...


 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości...


 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych...


 

w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych...


 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...


 

w sprawie szczegółowych zasad wydatków na świadczenia z pomocy społecznej...


 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem...


 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie miasta Wysokie Mazowieckie...


 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem...


 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekńcze....


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Borecka

Data wytworzenia: 2017-10-23

Wprowadzający: Monika Borecka

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Modyfikujący: Monika Borecka

Data modyfikacji: 2017-11-24

Opublikował: Monika Borecka

Data publikacji: 2005-03-01