Petycje

 

 

 

Petycja z dnia 01.03.2021 Wnoszący : Teresa Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Petycja z dnia 02.03.2021 Wnoszący : Teresa Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Uchwała Nr XXV/144/2021 z dnia 30.04.2021 roku  w sprawie rozstrzygnięcia petycji Pani Teresy Garland. 

Odpowiedź na pisma odpowiedź Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

 

Petycja z dn. 2021.01.19  - Krzysztof Kukliński

- uzupełnienie z dn.08.02.2021

- Wycofanie petycji.

Odpowiedź na pisma odpowiedź Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

 

Petycja z dn. 2021.01.05 oraz uzupełnienie z dn.19.01.2021- Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Rozstrzygnięcie petycji przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie.

Odpowiedź na petycję przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

 

 

Petycja z dn. 2020.12.11- Piotr Rakowski

Rozstrzygnięcie petycji przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie.

Odpowiedź na petycję przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

 

Informacja w sprawie petycji rozpatrywanych przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie za rok 2019r

Petycja z dn. 2019.01.15 - Radna Katarzyna Ogrodnik w imieniu swoim oraz mieszkańców Osiedla Południe.

Uchwała Nr VIII/37/19 z dnia 31 maja 2019r w sprawie petycji złożonej przez Katarzynę Ogrodnik w imieniu swoim oraz mieszkańców Osiedla Południe o zmianę planów zagospodarowania wyjazdu z ulicy Staszica na ulicę 1 Maja.

 

Petycja z dn. 2019.08.23 - Konrad Cezary Łakomy

Uchwała Nr XII/62/19 z dnia 2019-10-30 w sprawie petycji dotyczącej polityki zarządzania konfliktem interesów