Uchwały Rady Miasta VII kadencji od grudnia 2016r.