Uchwały Rady Miasta V kadencja

UCHWAŁY RADY MIASTA V KADENCJI


UCHWAŁA NR I/1/06 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. 


 


 


Uchwała Nr XLVIII/200/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.


Uchwała Nr L/201/10 w sprawie nadania nazwy rondu
Uchwała Nr L/202/10 w sprawie udzielenia dotacji w 2010 roku na remont zabytku
Uchwała Nr L/203/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


Uchwała Nr L/204/10 w sprawie przekształcenia przedszkoli publicznych z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
Uchwała Nr L/205/10 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego ZWKiEC w spółkę z o o.


Uchwała Nr L/206/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze.
Uchwała Nr L/207/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

 Uchwała Nr LI/208/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.


Uchwała Nr LI/209/10 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ludzi i środowiska poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wysokiem Mazowieckiem".


Uchwała Nr LI/210/10 w sprawie zmian wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację.


Uchwała Nr LI/211/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy.


Uchwała Nr LI/212/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
Uchwała Nr LII/213/10 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej.


Uchwała Nr LII/214/10 w sprawie pozbawienia części ulic kategorii dróg gminnych.


Uchwała Nr LII/215/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Wysokie Mazowieckie.


Uchwała Nr LII/216/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.

Uchwała Nr LIII/217/10 w sprawie określenia sposobu konsultacjiz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 o działalności pożytku publicznego ...


Uchwała Nr LIII/218/10 w sprawie zmian w podziale miasta na okręgi wyborcze.


Uchwała Nr LIII/219/10 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym.


Uchwała Nr LIII/220/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.


Uchwała Nr LIII/221/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na realizację zadania "Przebudowa ul. Ludowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Szpitalną i 1000 Lecia".

 


Uchwała Nr LIII/222/10 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizację zadania "Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Długiej".

 


Uchwała Nr LIV/223/10 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.

 


Uchwała Nr LIV/224/10 w sprawie wyposażenia nowo powstałej spółki w nieruchomości gruntowe.


Uchwała Nr LIV/225/10 w sprawie zmiany w statucie MOPS.
Uchwała Nr LIV/226/10 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.


Uchwała Nr LIV/227/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.


Uchwała Nr LIV/228/10 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
Uchwała Nr LIV/229/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała Nr LIV/230/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.


 
 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Brzozowski

Data wytworzenia: 2016-05-27

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Modyfikujący: Marek Brzozowski

Data modyfikacji: 2016-05-27

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2016-05-27