.:|   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   |:.
 

Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać wadia do przetargów:

81 1020 1332 0000 1402 0941 7629

 


2021


Zapytanie: Wykonanie i montaż 4 szaf w zabudowie w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 11.08.2021r. godz. 10:00


Przetarg : Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego dla stałówki szkolenej Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert :27.07.2021r, godz. 10.00

Wybór oferty


Zapytanie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w Mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert 08.07.2021r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

Odpowiedzi na pytania - 29.06.2021r.

Odpowiedzi na pytania- 08.07.2021r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert 15.07.2021r. godz. 10.30.

Wybór oferty


Przetarg: "Budowa drogi 088KD w Wysokiem Mazowieckiem"

Dokumentacja techniczna, kosztorysy, przedmiary

Termin składania ofert 22.06.2021r. godz. 10.30.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg "Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przpustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie"

Projekt budowlany

PW branża drogowa

PW branża sanitarna KD

PW branża sanitarna KS

PW branża sanitarna woda

PW branża mostowa

PW branża telekom.

PW branża elektryczna

STWIOR

STWIOR most

Przedmiary /21.06.2021r., 22.06.2021r. zmiana przedmiarów/

Kosztorysy ofertowe /21.06.2021r., 22.06.2021r. zmiana KO/

SOR

Badania geologiczne

Odpowiedź na pytanie 11.06.2021r.

Odpowiedzi na pytania 16.06.2021r.

Odpowiedzi na pytania 21.06.2021r.

Odpowiedzi na pytania 22.06.2021r.

Odpowiedź na pytania 23.06.2021r.

Odpowiedź 1 na pytania 24.06.2021r.

Odpowiedź 2 na pytanie 24.06.2021r.

ZMIANA OGŁOSZENIA I SWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania

Termin składania ofert 30.06.2021r. godz. 10:30

Informacja z otwarcia ofert

wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Wyłapywanie, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin skaładania ofert: 08.06.2021r. godz:10:00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Wykonanie usługi renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego

Termin składania ofert: 07.05.2021r. godz. 11:00

Wybór oferty


Przetarg na: " Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckie".

Dokumentacja techniczna

Termin składania ofert : 14.04.2021r. godz. 10.00

Informacja o zmianie SWZ z dnia 31.03.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2021r.

Informacja o zmianie SWZ z dnia 08.04.2021r.

WAŻNE: Informacja o zmianie SWZ oraz ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 12.04.2021r.

UWAGA NOWY Termin składania ofert : 21.04.2021r. godz. 10.00

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.04.2021r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 15.04.2021r. oraz NOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.04.2021r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe: Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 16.03.2021r. godz. 10:00

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 09.03.2021r. oraz z mapą obrazującą obszar opracowania

Informacja o złożonych ofertach

 Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Utrzymanie w schronisku bedomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w 2021 roku

Termin składania ofert: 19.02.2021 godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 18.02.2021r. godz. 10:00

Otwarcie ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej  na przebudowę linii oświetlenia ulicznego i linii niskiego napięcia na ul Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem

04.02.2021r. odpowiedź na pytanie

UWAGA: Zmiana formy składania ofert - dopuszczenie wersji elektronicznej

Informacja o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 10.02.2021r. godz. 10:00

WYBÓR OFERTY 11.02.2021r.


Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznych na budowę dróg w mieście Wysokie Mazowieckie

UWAGA: Zmiana formy składania ofert - dopuszczenie wersji elektronicznej

Informacja o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 10.02.2021r. godz. 10:00

WYBÓR OFERTY 11.02.2021r.


Ogłoszenie - Dostawa chemii basenowej na okres  od 01.02.2021 do 31.01.2022r


Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 

Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie-aktualizacja


2020


Ogłoszenie - zamówienie publiczne - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkole Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 07.01.2021 r. godz.10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie publiczne - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 28.12.2020 r. godz. 09.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: Zapytanie o cenę usługi geodezyjnej: "Rozgraniczenie działek nr 1369/1 i nr 1369/2 w Wysokiem Mazowieckiem."

Termin składania ofert: 14.12.2020r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 EURO-Dostawa materiałów kancelaryjnych.

Termin składania ofert: 10.12.2020 r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 EURO - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 14.12.2020 r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 EURO- Dostawa materiałów kancelaryjnych dla  Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 10.12.2020 r. godz. 11.00

Wybór oferty


Ogłoszenie - zamówienie poniżej 30 000 EURO -Dostawa środków czystości dla Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 10.12.2020 r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Pytania i odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia i SIWZ

Termin składania ofert: 02.12.2020r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 24.11.2020r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem 

Termin składania ofert 16.11.2020r. godz. 10:50

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do Przeszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 30.10.2020r. godz. 10:50

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowaniaPrzetarg nieograniczony: ,,Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie” – opracowanie koncepcji

30.10.2020r. odpowiedzi na pytania

03.11.2020r. odpowiedzi na pytania

II odpowiedzi na pytania 03.11.2020r.

Termin składania ofert: 10.11.2020r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert.

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem do Przeszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana SIWZ

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 06.10.2020

Protokół z otwarcia ofert

termin składania ofert: 09.10.2020r. godz. 11:00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin składania ofert: 16.09.2020r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin składania ofert: 07.09.2020r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem w podziale na 6 Części

Termin składania ofert: 28.08.2020r. godz. 10.50

Protokół z otwarcia ofert

Punktacja

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zakup wyposażenia do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem

OPZ, IPU

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

17.08.2020r. - Zmiana SIWZ i ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Protokół z otwarcia ofert

Korekta protokołu z otwarcia ofert

Termin składania ofert 21.08.2020

Wybór oferty cz 1,2,4 i unieważnienie postępowania cz 3.


Zapytanie ofertowe dotyczącej opracowania dokumantacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną; konkurs RPPD. 08.01.00-IZ.00-20-001/20

Termin składania ofert: 04.08.2020r. godz. 14:00

Protokół otwarcia ofert

Wybór oferty

Powtórzenie czynności wyboru oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej.

Termin składania ofert: 17.07.2020r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: do 13.07.2020r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Utrzymanie w schronisku bezdomnych zwiarząt z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w 2020 roku

Termin składania ofert: 24.06.2020r., godz. 10.00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup i dostawa laptopów i oprogramowania

Termin składania ofert: 12.05.2020r. godz. 11.00

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania2

Wybór oferty


Przeatrg nieograniczony: Modernizacja drogi gminnej Nr 107881B – ul. Traktat Suraski w Wysokiem Mazowieckiem

Zmiana SIWZ oraz ogłoszenia

Zmiana SIWZ oraz ogłoszenia 30.06.2020

Zmiana SIWZ i ogłoszenia 17.072020r.

UWAGA!! 20.07.2020r. Zmiana SIWZ, zmiana dokumentacji, zmiana przedmiarów

wyceniamy zgodnie z opisem technicznym domieszkę ulepszającą z kruszywa łamanego 30%

Nowy termin składania ofert 28.07.2020r. godz. 11:00.

Protokół z otwarcia ofert

WYBÓR OFERTY


Zamówienie poniżej  30 000 EURO  na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa  drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną.”

03.06.2020r. - zmiana ogłoszenia - zmiana terminu skladania ofert

Termin składania ofert do 18.06.2020r. do godz. 1000

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną

PZT

Przepusty (PW) - aktualizacja 01.06.2020r.

Branża drogowa (PW) aktualizacja 02.06.2020r.

Kanalizacja deszczowa (PW)

Kanalizacja sanitarna (PW)

Wodociąg (PW)

Kanał Tech. (PW)

Oświetlenie uliczne (PW) aktualizacja 03.06.2020r.

Usunięcie kolizji (PW)

SOR - zmiana 03.06.2020r.

Przedmiary /aktualizacja  29.05.2020r., 01.06.2020r., 02.06.2020r., 03.06.2020r./

Kosztorysy ofertowe /aktualizacja 29.05.2020r., 01.06.2020r., 02.06.2020r., 03.06.2020r./

Pytania i odpowiedzi 20.05.2020r.

Badania geologiczne

20.05.2020r. - warunki gestorów

Pytania i odpowiedzi - 25.05.2020r.

25.05.2020r. - zmiana SIWZ, zmiana ogłoszenia

27.05.2020r. - odpowiedzi na pytania

01.06.2020r. - odpowiedzi na pytania

03.06.2020r. - odpowiedzi na pytania

03.06.2020r. - zmiana SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin składania ofert 15.06.2020r. godz. 11:00

15.06.2020r. Protokół z otwarcia ofert.

Wybór oferty 22.07.2020r.


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Renowacja i oprawa ksiąg stanu cywilnego

Termin składania ofert: 04.05.2020r. godz. 11.00

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup i dostawa laptopów i oprogramowania

Termin składania ofert: 23.04.2020r. godz. 11.00

Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji "Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem".

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2020r. do godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Termin składania ofert: 26.03.2020r. godz. 11.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 20.02.2020r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiary

Projekt budowlany branża budowlana i ogrodnicza

Projekt budowlany branża elektryczna

Specyfikacja Techniczna

STIWOR

Termin składania ofert: 25.02.2020r. godz. 12.00

Pytania wraz z odpowiedziami z dnia 13.02.2020r.

Pytania wraz z odpowiedziami z dnia 18.02.2020r.

Pytanie wraz z odpowiedzią z dnia 21.02.2020r.

UWAGA

Zmiana SIWZ z dnia 24.02.2020

Zmiana Ogłoszenia z dnia 24.02.2020

Zmiana STIWOR

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.03.2020r. godz. 12.00

UWAGA

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 26.02.2020

Odpowiedź na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz informacja o zmianie SIWZ

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.03.2020r. godz. 12.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

 


Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 10.02.2020r. godz. 08.00

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację kuchni Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia

Unieważnienie postepowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 31.01.2020r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa materiałów kancelaryjnych

Termin składania ofert:  17.01 2020 roku do godziny 1000

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Plan zamówień publicznych Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem


2019


Zamówienia poniżej 30 000 Euro: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 18.12.2019r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienia poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji  budowy  ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego  w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 05.12.2019r. godz. 8:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 03.12.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i  przebudowę dróg miasta Wysokie Mazowieckie ( ul. Popiełuszki, ul. Św. Andrzeja Boboli, ul. Raginisa, ul. Sucharskiego, ul. Staszica, ul. Plac Odrodzenia)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Termin składania ofert 06.12.2019r.

Protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w 2020 roku

termin składania ofert: 02.12.2019 r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie mazowieckie na 2020 r.

termin składania ofert: 25.11.2019 r., godz. 10:00

pytania i odpowiedzi

protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Zapytanie „Zarządzanie projektem” w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Termin składania ofert: 25.11.2019r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Zapytanie „Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych wraz z szafką mobilną do ładowania i przechowywania w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Termin składania ofert: 25.11.2019r., godz. 10:00

Odpowiedź na pytanie 18.11.2019r.

Odpowiedzi na pytania 20.11.2019r.

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie Przeprowadzenie szkoleń w ramach projekt Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Odpowiedź na pytanie 15.11.2019r.

Termin składania ofert: 25.11.2019r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty 12.12.2019r.


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych Przechodnia 2A i 2B w Wysokiem Mazowieckiem”.

Termin składania ofert: 28.11.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: budowa ul. Ogrodowej, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Kapitana Kazimierza Kamieńskiego,

KKK br. drogowa

KKK br. elektryczna

RWP br. drogowa

RWP br. elekryczna

Dok. ul. Ogrodowa

STWIOR

SOR

Kosztorysy

Modyfikacja SIWZ z dn. 13.11.2019r.

Termin składania ofert: 15.11.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 tys. euro - dokumentacja techniczna remont kuchni Przedszkole Miejskie nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.11.2019r. godz. 10:00


Zamówienia poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wysokiem Mazowieckiem"

Termin składania ofert: 16.10.2019r. godz. 9:00

Protokół z otwracia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie poniżej 30 tys. euro - dokumentacja techniczna remont kuchni Przedszkole Miejskie nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 11.10.2019r.

Unieważnienie postępowania


Zapytanie „Zarządzanie projektem” w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

18.09.2019r. odpowiedź na pytania i zmiana treści zapytania ofertowego.

Sprostowanie do treści zapytania ofertowego

NOWY termin składania ofert: 24.09.2019r.

Protokół z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Zapytanie „Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych wraz z szafką mobilną do ładowania i przechowywania” w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

Odpowiedzi na pytania 16.09.2019r.

Odpowiedź na pytania 17.09.2019r.

Termin składania ofert: 20.09.2019r.

Protokół z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Zapytanie „Przeprowadzenie szkoleń” w ramach projekt „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu

18.09.2019r. odpowiedź na pytania

Termin składania ofert: 20.09.2019r.

Protokół z otwarcia

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta

na kwotę 5 196 770,83 zł

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia - 10.09.2019

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ -11.09.2019

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ -13.09.2019

Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia - 24.09.2019

Termin składania ofert: 01.10.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienia poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestroskiego przy realizacji inwestycji "Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie"

Termin składania ofert: 02.09.2019r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 07.08.2019r.

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: pełnienie funkcji inspektora nadzoru - inwestycjie drogowe w mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 31.07.2019r.

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa nowej drogi ( ul.Jana Kucharzewskiego) wraz z infratrukturą towarzyszącą w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 25.07.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia

Wybór oferty 04.10.2019r.


Przetarg nieograniczony: Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 18.07.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem

Ekspertyza

Projekt wykonawczy + STWIOR achitektoniczno- budowlany

Projekt wykonawczy + STWIOR instalacje elektryczne

Projekt wykonawczy + STWIOR branża sanitarna

Projekt wykonawczy przyłącze kanalizacji sanitarnej

Zbiór dokumnetów do zgłoszenia- koncepcja

KOSZTORYSY OFERTOWE ZAKTUALIZOWANE 17.07.2019R. (aktualizacja br. sanit)

PRZDMIARY ZAKTUALIZOWANE 17.07.2019 (aktualizacja br sanit)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA i ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

17.07.2019r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Odpowiedź na pytanie 24.07.2019

26.07.2019r. - ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert: 09.08.2019r. godz. 12.00

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Protokół z otwarcia

04.12.2019r. wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem poprawą bezpieczeństwa i przepustowości. 

Termin składania ofert: 08.07.2019r. godz.: 11:00

Projekt budowlany  odc. 1

Projekt budowlany odc. 2

Projekt wykonawczy br. drogowa  odc. 1

Projekt wykonawczy br. sanitarna  odc. 1

Projekt wykonawczy br. elektryczna  odc. 1

Projekt wykonawczy br. drogowa odc. 2

Projekt wykonawczy br. sanitarna i teletech. odc. 2

STWiOR

SOR

Przedmiary

Kosztorysy ofertowe

WAŻNE: 01.07.2019r. zmiana do kosztorysów

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 08.07.2019r. godz.: 11:00

UWAGA: ZMIANA SIWZ z dnia 25.06.2019r.

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.06.2019r.

RODO

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu produkcji energii elektrycznej

 Termin składania ofert: 29.05.2019r.

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 24.06.2019r. godz.: 11:00

Pytania i odpowiedzi

protokół z otwarcia

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 30 dzieci z programem socjoterapeutycznym

Termin składania ofert: 20.05.2019r. godz. 10.00

Zarządzenie nr 42/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na: „Organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii) dla 30 dzieci z programem socjoterapeutycznym”

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu dróg od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie

UWAGA: Zmiana ogłoszenia z dnia 29.04.2019

UWAGA: Zmiana SIWZ z dnia 29.04.2019

Termin składania ofert: 07.05.2019r. do godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

 


Ogłoszenie poniżej 30 000 EURO: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji  "Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną"

Termin składania ofert: 25.03.2019r., godz. 9:00

Protkół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zakup i montaż instalacji OZE w obiektach Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Projekty instalacji

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Termin składania ofert 19.04.2019r. godz. 11.00

Protokół z otwarcia

Wybór oferty


Ogłoszenie poniżej 30 tys. euro - wykonanie dokumentacji technicznej na remont dworca autobusowego w Wysokiem Mazowieckiem

 Załączniki - wykaz usług, wzór umowy

Zdjęcia dworzec autobusowy

Odpowiedzi na pytania 28.02.2019r.

Odpowiedź na pytanie 04.03.2019r.

wybór oferty


Przetarg nieograniczony: „Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie”

Dokumentacja i przedmiary

Wyjaśnienia SIWZ i zmiana SIWZ

Informacja o zmanie treści SIWZ

Termin składania ofert: 03.04.2019r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia

Uzupełniony protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 22.02.2019r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Wzór umowy

Termin składania ofert: 21.02.2019r. do godz. 12:00

Wybór oferty


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: do dnia 11.02.2019r.,  godz. 8:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 31.01.2019r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym: Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infratrukturą techniczną

Kosztorysy ofertowe

Przedmiary

Przedmiary branża elektryczna (uzupełnione o zestawienie materiałów) - 15.01.2019r. 

Projekt budowlany cz I

Projekt budowalny cz II

PW b. drogowa cz I

PW b. drogowa cz II

PW k.sanitarna

PW k.deszczowa

PW wodociąg

PW b.mostowa

PW oświetlenie

PW kolizja 1

PW kolizja 2

PW b. telekom.

PW gaz

SST 06KZ

SOR 06KZ

Badania geologiczne 22.01.2019r.

Zapytania 22.01.2019r.

Odpowiedzi na pytania 23.01.2019r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT 31.01.2019 GODZ. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa materiałów kancelaryjnych

Termin składania ofert:  18.01 2019 roku do godziny 1000

Wybór oferty


Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie


Plan zamówień publicznych Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem


Plan zamówień publicznych Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem


2018


Ogłoszenie o prztragu nieograniczonym: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 19.12.2018r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

termin składania ofert: 10.12.2018, godz. 10:00.

pytania i odpowiedzi

protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Montaż 1 szt. Ławki Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 29.11.2018r., godz: 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w 2019 roku

termin składania ofert: 30.11.2018 r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

termin składania ofert: 28.11.2018 r. godz. 10:00, zmiana terminu składania ofert - 30.11.2018r. godz. 10:00

Pytania i odpowiedzi 26.11.2018r.

zmiana SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony na: Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.

Pytanie i odpowiedź z dnia 06.11.2018r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.11.2018r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 19.11.2018r.

Termin składania ofert: 21.11.2018r. godz. 12:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.


Termin składania ofert: 20.11.2018r. godz. 12:00

 Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokie Mazowieckiem

Termin składania ofert: 14.11.2018r. godz.12:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wyposażenie OSP w Wysokiem Mazowieckiem w urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Termin składania ofert: 30.10.2018r. godz.12:00

Wybór ofert


Przetarg nieograniczony: Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 12.10.2018r. godz. 12:00

Pytanie i odpowiedź nr 1 z dnia 05.10.2018

Pytanie i odpowiedź nr 2 z dnia 05.10.2018

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: "ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM"

PB budowlany

PB konstrukcja

PB sanitarny

PB elektryczny

PW budowlany

PW konstrukcja

PW sanitarny

PW elektryczny

Przedmiary i kosztorysy

STWIOR

Pytanie nr 1 z dnia 20.09.2018

Opinia Geotechniczna

Zmiana treści SIWZ 25.09.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ      - UWAGA! zmienione przedmiary i kosztorysy branży sanitarnej.

01.10.2018 - Pytania, odpowiedzi i zmiana SIWZ - UWAGA! zmienione przedmiar i kosztorys branża budowlana

04.10.2018 - pytania odpowiedzi i zmiana SIWZ - UWAGA! zmienione przedmiary i kosztorysy branża elektryczna

Protkół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy trzech odcinków dróg gminnych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

 Termin składania ofert: 21.08.2018r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Termin składania ofert: 24.08.2018 r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 21.08.2018 r. godz. 10:00

Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert 06.07.2018r. godz 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup, dostawa i montaż zestawu zabawowego dla Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert 27.06.2018r. godz 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zagospodarowania terenów przy rzece Brok w Wysokiem Mazowieckiem

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi II

Termin składania ofert 10.07.2018r.

Wybór oferty


Przetrag nieograniczony: Budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowickie

Dokumentacja techniczna część 1

Dokumentacja techniczna część 2

Tremin składania ofert: 25.06.2018r. godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 20.06.2018r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiar

Projekt budowlany C.O.

Projekt budowlany instalacji gazowej

Termin składania ofert: 04.06.2018r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 35 dzieci z programem socjoterapeutycznym

Termin składania ofert: 18.05.2018r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa trzech stref aktywności w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Dokumentacja techniczna

Odpowiedzi na pytania 18.04.2018r.

Termin składania ofert: 23.04.2018r. godz. 11:30

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie drogi 010KZ między ul. Szpitalną i ul. 1 Maja

Termin składania ofert: 28.02.2018r. godz. 10.00

wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Część graficzna

Współczynnik przenikania

Poprawiony przedmiar 22.02.2018

Pytania i odpowiedzi - 28.02.2018r. - UWAGA: Zmiana przedmiarów robót

Termin składania ofert: 06.03.2018r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 20.02.2018 r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.02.2018r. godz. 09.00

Protokół otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 26.01.2018r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa drogi od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną

kosztorysy ofertowe br. elektryczna z KNR

Projekt drogowy

Projekt sanitarny KD

Projekt sanitarny KS WODA

Projekt elektryczny

SOR

26.01.2018r. - pytanie do przetargu i odpowiedź z załącznikami.

30.01.2018r. - pytania i odpowiedzi.

Termin składania ofert 05.02.2018r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia

wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa materiałów kancelaryjnych

Termin składania ofert:  23.01 2018 roku do godziny 1000

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Budowa chodników i zjazdów Oś. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiem Mazowieckiem

Kosztorys ofertowy druk

Dokumentacja techniczna

STWiORB

Termin składania ofert 22.01.2018r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r. Przedszkole Miejskie Nr 2 Wysokie Mazowieckie


2017


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 22.12.2017r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa art. spożywczych do stołówki Miejskiego Zespiołu Szkół  w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 r.

Termin składania ofert: 04.12.2017r. godz. 12:00

Wybór oferty


Przetarg na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na działkach o nr geodezyjnym 384/2, 383/3 przy ul Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 28.11.2017 godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: "Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 451 561 kWh dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem" na 2018 r.

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Termin składania ofert: 20.11.2017 rok, godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: " Przebudowa fontanny w parku miejskim" przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja fotograficzna

Pytanie i odpowiedź z dnia 31.10.2017

Dokumentacja fotograficzna rzeźb

Pytanie i odpowiedź z dnia 03.11.2017

UWAGA:

Nowe ogłoszenie z dnia 31.10.2017

Zmiana SIWZ  z dnia 31.10.2017

Nowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie i odpowiedź z dnia 06.11.2017

Pytanie i odpowiedź z dnia 06.11.2017

Pytanie i odpowiedź z dnia 08.11.2017

Termin składania ofert: 10.11.2017r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 17.10.2017r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:  Remont łazienek na I piętrze budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 10.10.2017r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Remont hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem".

Termin składania ofert: do dnia 05.09.2017r., godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem 

Dokumentacja techniczna

Detale docieplenia- przekroje

Termin składania ofert: 07.09.2017r. godz. 14:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 25.08.2017r. godz. 11:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:  Dostawa i montaż mebli dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 11.08.2017r. godz. 10:00

Wybór ofertyPrzetarg nieograniczony: Remont hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Dokumentacja techniczna

Rysunki

Pytania z dnia 08.08.2017r.

Odpowiedż na pytania 10.08.2017

UWAGA NOWY PRZEDMIAR: przedmiar 10.08.2017

Termin składania ofert: 14.08.2017r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:  Remont łazienek na I piętrze budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 17.07.2017r. godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:  Remont łazienek na I piętrze budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 03.07.2017r. godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Zawodowych,ulica Jagiellońska w Wysokiem Mazowieckiem

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2

Termin składania ofert 27.06.2017r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Termin składania ofert 20.06.2017r. godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


 

Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 25 dzieci z programem socjoterapeutycznym

Termin składania ofert: 13.06.2017r. godz. 10:00

Wybór oferty


 

Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Budowa obiektu małej architektury- Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 01.06.2017r., godz: 10:00

Wybór oferty


 

Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Zakup i dostawa mebli oraz pomocy dydaktycznych przezanczonych do wyposażenia sal lekcyjnych w Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 05.06.2017, godz. 12:00

Wybór oferty


 

Przetarg nieograniczony:

Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie- Remont Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiary

Opis etapowania prac

Dokumentacja techniczna cz. 1

Dokumentacja techniczna cz.2

Dokumentacja techniczna cz.3

Dokumentacja techniczna nr 4

Dokumentacja techniczna nr 5

 

Pytanie nr 1 z dnia 24.05.2017

Pytanie nr 2 z dnia 24.05.2017

Termin składania ofert: 02.06.2017r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty

 

 


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Budowa obiektu małej architektury- Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem

Zmiana ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 23.05.2017, godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


 

Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych do Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 04.04.2017, godz. 12:00

wybór oferty


Ogłoszenie: w zakresie wyboru biegłego rewidenta w celu wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Harmonijne Miasto– opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie”.

Termin składania ofert: 03.04.2017, godz. 10:00

Zestawienie ofert

wybór oferty


Przetarg nieograniczony: "Przebudowa fontanny w parku miejskim" przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.03.2017r.

UWAGA: Zmieniony wzór umowy z dnia 28.03.2017

UWAGA: Pytanie nr 2 z dnia 30.03.2017

UWAGA: Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 30.03.2017r

WAŻNE: Zmiana Przedmiaru elektryka- 30.03.2017

UWAGA: Zmiana ogłoszenia 31.03.2017r

UWAGA: Zmina w SIWZ 31.03.2017

Termin składania ofert: do dnia 03.04.2017r. godz. 10.00

NOWY TERMIN składania ofert: do dnia 06.04.2017r. godz. 10.00

Pytanie i odpowiedź nr 3- 03.04.2017

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 16.03.2017r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 09.03.2017r. godz. 12.30

Wybór oferty

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: Przebudowa ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumenty dotyczące ul. Podlaskiej - cz. opisowa i kosztorys ofertowy - cz. rysunkowa- STWiORB

Dokumenty dotyczące ul. Przechodniej - roboty drogowe  - roboty elektryczne

Dokumenty dotyczące ul. Prusa - cz. opisowa i kosztorys ofertowy - cz. opisowa 2 - cz. rysunkowa 1  - cz. rysunkowa 2- STWiORB

Przedmiary  

SOR

SOR

Ważne 22.02.2016r. - pytania i odpowiedzi, zmiana przedmiaru.

WAŻNE!! - zmiana przedmiarów  - 22.02.2017r.

27.02.2017r. - zmiana treści SIWZ

Termin składania ofert: 01.03.2017r. godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 euro: Dostawa art. spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 20.02.2017r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 24.02.2017r. godz. 1000

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej Nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie od km 18 + 560 do km 22 + 500;

Termin składania ofert: 17.02.2017r. godz. 10.30

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 08.02.2017r. godz. 9.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 27.01.2017r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie zamówienie poniżej 30 000 euro: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie budowy ulic Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamieńskiego w Wysokiem Mazowieckiem wraz z oświetleniem ulicznym.

Termin składania ofert: 27.01.2017r. godz. 1000

Wybór oferty


 Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:na dostawę chemi basenowej na okres od 01.02.2017r. do 31.01.2018r. do Miejskiej Pływalni "Wodnik" w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 19.01.2017r do godziny 1200

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: dostawa materiałów kancelaryjnych

Termin składania ofert:  23.01 2017 roku do godziny 1030

Wybór oferty


2016


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 28.12.2016r., godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony:  wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnic od strony południowej miasta Wysokie Mazowieckie

zmiana ogłoszenia 24.11.2016

mapy z mpzp

termin składania ofert 02.12.2016r.

Protokół z otwarcia ofert

wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Dostawa art. spożywczych do stołówki Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert:  1 grudnia 2016 roku do godziny 1200

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert 14.11.2016r.

Wybór oferty,

wybór oferty - poprawa błędu pisarskiego.


Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 472 303 kWh na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na 2017 rok

Pytania i odpowiedzi I

Pytania i odpowiedzi II

Pytania i odpowiedzi III

zmiana SIWZ

zmiana SIWZ 2

Termin składania ofert: 18.11.2016r, godz. 10.00

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: 

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla „Rozbudowa odcinka drogi publicznej nr 107826B (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem”

Załącznik 2- Wykaz wykonanych usług

Termin składania ofert 14.11.2016r. 

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:Zakup i dostawa instrumentów muzycznych

Termin składania ofert: 08.11.2016r do godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro:

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla „Budowy odcinka drogi publicznej wraz z parkingami na części działek oznaczonych nr ewidencyjnym 705/4, 705/1, 705/2, 690/4 w Wysokiem Mazowieckiem”

Termin składania ofert: 22.09.2016r do godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych

Termin składania ofert: 05.08.2016r do godz. 10.00

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe:Oferta cenowa usługi geodezyjnej- rozgraniczenia działek nr 1466 i nr 1467 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 26.07.2016r., do godz. 10.00

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie remontu ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 29.06.2016r., do godz. 9.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Pytania i odpowiedzi

Termin składania ofert: 29.06.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i szambem położonych przy ulicy Białostockiej 18 w Wysokiem Mazowieckie

Zmiana w ogłoszeniu- informacja dotycząca kosztorysu ofertowego

Termin składania ofert: 06.07.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Dostawa 7 urn wyborczych do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie remontu ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 20.06.2016r., do godz. 9.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleksową termomodernizację części budynku Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 22.06.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 Maja 11B oraz naprawa części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.06.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 35 dzieci z programem socjoterapeutycznym

Termin składania ofert: 25.05.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Budowa obiektu małej architektury - Edukacyjnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 21.04.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 000 Euro: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 01.04.2016r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie:  - Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 19.02.2016r. godz. 10.00

Wybór oferty

 Ogłoszenie:  - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 03.02.2016r. godz. 09.00

Wybór oferty


Ogłoszenie:  - Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ŚWIAT MALUCHA w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 27.01.2016r. godz. 10.00

Wybór oferty


Konkurs ofert cenowych na dostawę chemi basenowej na okres od 08.02.2016 r. do 31.01.2017 r.do Miejskiej Pływalni "Wodnik" w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 05.02.2016r. godz. 12.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Zapytanie o cenę na materiały kancelaryjne na potrzeby Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie w 2016 roku .

Termin składania ofert: 20.01.2016r. godz. 11.00

Wybór oferty

 


- A R C H I W U M -


 

Nowy układ elementów w załącznikach

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dołęgowski

Data wytworzenia: 2019-06-25

Wprowadzający: Anna Niemyjska

Data wprowadzenia: 2006-06-19

Modyfikujący: Anna Niemyjska

Data modyfikacji: 2021-08-04

Opublikował: Anna Niemyjska

Data publikacji: 2016-05-23