MK.271.12.2012 Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie


Wysokie Mazowieckie 27.07.2012

 

W dniu 27.07.2012 wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na:

"Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 476 188 kWh na potrzeby: L Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie i 7 placówek miejskich Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, w grupach taryfowych C, II. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w grupie taryfowej G, III. miejskiej infrastruktury technicznej, w grupie taryfowej C., Numer ogłoszenia: 266274 - 2012_"

Pytanie 1.

W załączniku nr 15 do SIWZ - formularz ofertowy w pkt. 2 - Zakres zamówienia Zamawiający błędnie podaje prognozowane zużycie energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawne podanie wartości.

Pytanie 2.

W umowie sprzedaży energii elektrycznej w §12 ust. 2 lit a) widnieje zapis: "stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto" Z uwagi na możliwość zmiany wysokości stawki podatku akcyzowego oraz zmian ustawy prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie następującej modyfikacji przedmiotowego zapisu: "w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy prawo energetyczne wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie."

 


Metryka strony

Udostępniający: UMWysMaz

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Stypułkowski

Wprowadzający: Andrzej Stypułkowski

Data wprowadzenia: 2012-08-07

Modyfikujący: Andrzej Stypułkowski

Data modyfikacji: 2012-08-07

Opublikował: Andrzej Stypułkowski

Data publikacji: 2012-08-07