Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta na kwotę 5 196 770,83 zł