2007

Archiwum zamówień publicznych 2007

 

L.p.

Treść ogłoszenia

Załączniki

Termin
składania ofert

Wybór oferty

1.
Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościelnej
25.09.2007

pobierz

2.
Budowa oświetlenia chodnika

pobierz

20.09.2007
3.
Dostawa koparko-ładowarki
04.09.2007

pobierz

 


L.p.

Treść ogłoszenia

Załączniki

Termin składania ofert

Wybór oferty

1. Wykonanie dokumentacji robót wewnętrznych budynku MOK

pobierz

19.03.2007

pobierz

2. Zamówienie na dostwę piasku i żwiru dla ZWKiEC

pobierz

02.04.2007

pobierz

3. Przetarg na ocieplenie metodą lekko-mokrą
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

pobierz

30.04.2007

4. Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 45 dzieci
z programem socjoterapeutycznym i kulturalno-turystycznym

pobierz

30.04.2007

5. Przetarg na dostawę pospółki drogowej
07.05.2007
6. Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu przeznaczonego pod lokalizację miejskiego ośrodka sportu i rekreacji
18.05.2007
7. Ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznych na ulicach miejskich
oraz przebudowa drogi WysMaz - Zawrocie Nowiny
22.06.2007
8. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
15.06.2007
9 Przetarg na dostawę pojemników na odpady dla ZWKiEC
13.06.2007

10.

Dostawa elementów sieci ciepłowniczej

pobierz

13.07.2007

11. Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościelnej
17.08.2007

pobierz

12. Ocieplenie budynku przy ul. 1go Maja 3 metodą lekko-mokrą

pobierz

27.07.2007

 


L.p.
Treść ogłoszenia
Załączniki
Termin
składania ofert
Wybór oferty
1.
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu stawu i budowy na tym miejscu
fontanny w parku miejskim
15.11.2006 pobierz
2.
Ogłoszenie na dostawę nowego ciągnika dla ZWKiEC pobierz 24.11.2006 pobierz
3.
Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Gimnazjum pobierz 15.02.2007 pobierz
4.
Przetarg na przebudowę i modernizację budynku Urzędu Miasta pobierz 02.03.2007
5.
Przetarg na wykonanie projetktu zmian w miejscowym planie zagospoadrowania przestrzennego pobierz 12.02.2007
6.
Przetarg na ocieplenie metodą lekko-mokrą budynku mieszkaniowego wielorodzinnego
01.02.2007
7.
Przetarg na przebudowę linii energetycznych niskiego napięcia pobierz 09.02.2007