2008

Archiwum zamówień publicznych 2008

L.p.


Treść ogłoszenia

Załączniki


Termin
składania ofert


Wybór oferty

1. Ocieplenie metodą lekko - mokrą budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 9 w Wysokiem Mazowieckiem

05.06.2008
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowe lini energetycznej i oświetlenia ulicznego

03.04.2008
3. Wykonanie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych wraz z regulacją poziomą studzienek i krat ściekowych oraz wyrównaniem podbudowy w ulicach miejskich pobierz
22.07.2008
pobierz
4. Remont na dostosowanie ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 pobierz 31.07.2008 pobierz
5. Wykonanie trzech kontenerów administracyjno-socjalnych, ociplonych wraz zdostawą do miejsca montażu pobierz 22.07.2008 pobierz
6. Budowa linii energetycznych kablowych 0,4 kV w obrębie ulicy 1000-lecia, w części ulicy Żwirki i Wigury w Wysokiem Mazowieckiem wraz z przyłączeniem do budynków, montażem złącz kablowo-pomiarowych na granicy posesji, łącznie z zasilaniem pozalicznikowym istniejących budynków oraz budowa nowego oświetlenia ulicznego.

pobierz

zmiana

08.08.2008 pobierz
7. Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów nad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 1 Maja 11 w Wysokiem Mazowieckiem pobierz 21.08.2008 pobierz
8. Dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podstawie umowy leasingu operacyjnego dla ZWKiEC


pobierz

wyjasnienia

02.09.2008

pobierz

pobierz

9.

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika i przyczepy dla ZWKiEC

pobierz 14.11.2008 pobierz

 


L.p.


Treść ogłoszenia

Załączniki


Termin
składania ofert


Wybór oferty

1. Remont pomieszczeń piwnicznych
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

25.01.2008
2.

22.01.2008
3.

22.01.2008
4.

17.01.2008
5.

17.01.2008
6.

11.01.2008
pobierz
7.

08.01.2008
8.

21.12.2007