2009

Archiwum zamówień publicznych 2009

L.p.


Treść ogłoszenia

Załączniki


Termin
składania ofert


Wybór oferty

1.

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika i przyczepy dla ZWKiEC
w Wysokiem Mazowiekciem

pobierz


09.11.2009
do godz.
9:30

 pobierz

pobierz

2.

Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie 

pobierz


06.11.2009
do godz.
10:30

pobierz
3.

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów Kanalizacji
i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem

pobierz

17.11.2009
do godz.
9:30


 pobierz

unieważnienie

4.

Dostawa samochodu śmieciarki dla ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem

pobierz

wyjaśnienie-I

wyjasnienie-II

20.11.2009
do godz.
9:30

pobierz
5.

Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

 pobierz


09.12.2009
do godz.
10:00

 pobierz

unieważnienie

6.

 Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń technicznych
będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokie Mazowieckiem

pobierz


16.12.2009
do godz.
9:30

pobierz

pobierz

 


 

 

 

 

 

08.06.2009 do godz. 10.00

pobierz

2.
Wykonanie nawierzchni asfaltowych  w centrum miasta

pobierz
12.06.2009 do godz. 10.00
pobierz
3.Przebudowa istniejącej napowietrznej linii energetycznej
w obrębie ul. Jagiellońskiej

pobierz

pytania i odpowiedzi

zmiany

19.06.2009 do godz. 10.00

 pobierz

protest

4.Remont korytarzy na parterze w budynku gimnazjum łącznie z łązienkami pobierz

03.08.2009 do godz.11.00

 pobierz5. Udzielenie bankowego kredytu inwestycyjnego na budowę  kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej pobierz
13.08.2009 do godz.9.00

 unieważnienie postępowania6.Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w obszarze ulic:A.Boboli, Długiej oraz działek przey ul. Warszawskiej 

pobierz

pytania i odpowiedzi

17.08.2009do godz.10.00
pobierz
7.Udzielenie banowego kredytu inwestycyjnego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej

pobierz

pytania i odpowiedzi

31.08.2009godz. 9.00

 pobierz

 

 

 

 

 

Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej, kosztorysów i przedmiarów przebudowy istniejących napowietrznych linii energetycznych 0,4 kV na linie kablową 0,4 kV w obrębie ulic Mystkowskiej, Rynek Piłsudskiego oraz Długiej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z przyłączeniem do budynków, usytuowaniem złącz kablowo – pomiarowych na granicach posesji, łącznie z zasileniem poza licznikowym istniejących budynków, oraz zaprojektowanie nowego stylowego oświetlenia ulicznego w/w ulic. 

pobierz

23.09.2009 do godz. 10.00

pobierz


 

L.p.


Treść ogłoszenia

Załączniki


Termin
składania ofert


Wybór oferty

1. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
- Przedszkole Miejskie Nr1
pobierz 26.01.2009
do godz. 12.00

 
Zbiorówka
Rozstrzygnięcie

2. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
- Przedszkole Miejskie Nr2
pobierz 26.01.2009
do godz. 10.00
 
Zbiorówka

Rozstrzygnięcie

3. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
- Szkoła Podstawowa Nr1

pobierz

zmiana

 04.02.2009
do godz. 10.00

 Zbiorówka
Rozstrzygnięcie

4. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych
- Gimnazjum

pobierz

 30.01.2009
do godz.10.30

 pobierz
5. Opracowanie dokumentacji na linie energetyczną ul. Jagiellońskiej pobierz

 09.02.2009
do godz. 10.30

 
Zbiorówka
Rozstrzygnięcie

6. Ocieplenie metodą lekko-mokrą budynku przy ul. Ludowej 54 
wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
i wymianą okien w części usługowej


 pobierz

Odpowiedzi na pytania

Zmiany (13.03.2009)

  20.03.2009
do godz. 10.30
pobierz
7.

Przetarg nieograniczony na organizację i realizację wypoczynku
letniego (kolonii) dla 45 dzieci

pobierz

06.04.2009
do godz. 15.00


unieważnienie
postepowania

8.   Wykonanie nawierzchni asfaltowych
– jedna warstwa (wiążąca) w ulicach:
Staszica, Raginisa, Sucharskiego na osiedlu Południe
w Wysokiem Mazowieckiem
 pobierz  23.04.2009
do godz. 10.00
pobierz
9. Remont Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Armii Krajowej 3
na dz. 1508 w Wysokiem Mazowieckiem
pobierz


30.04.2009
do godz. 10.00

pobierz
 10.

Ogłoszenie - organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii)
nad morzezm

pobierz

29.04.2009
do godz. 9.00

roztrzygnięcie