2010

Archiwum zamówień publicznych 2010


- Ogłoszenie  - Udzielenie bankowego kredytu inwestycyjnego

- Termin składania ofert: 20.10.2010r. do godz. 10:00
Zmiana treści SIWZ 
pytania, odpowiedzi oraz dodatkowe załączniki
pytania, odpowiedzi oraz dodatkowe załączniki II
- pytania, odpowiedzi
- pytania, odpowiedzi
- zawiadomienie o wyborze oferty


Remont korytarzy I piętra wraz z łazienkami, gabinet pielęgniarki na II piętrze w starej części

budynku Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 5

- Specyfikacja i załączniki

- Termin składania ofert:    18.10.2010r.

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wysokie  Mazowieckie.

- Specyfikacja i załączniki

- Termin składania ofert:    15.10.2010r.
- zawiadomienie o wyborze oferty 


Ocieplenie budynku Armii Krajowej 1 w Wysokiem Mazowieckiem - II przetarg.

  - Termin składania ofert:    11.10.2010r.

- Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

- Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie i SIWZ - Ocieplenie budynku Armii Krajowej 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

- Termin składania ofert: 17.09.2010r. do godz. 10:30

- Unieważnienie przetargu


              Ogłoszenie - Remont budynków administracyjnych i magazynowych Zakładu Wodociągów, Kanalizacji
                
i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem.
              - Termin składania  ofert: 25.08.2010r. do godz. 9:30
              - Specyfikacja i załączniki
              - Zawiadomienie o wyborze oferty
              - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane


            - Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na Budowę placu zabaw o pow. 240 m2 wraz  z montażem wyposażenia przy SP Nr1 w Wysokiem Maz.
            - Termin składania  ofert: 12.08.2010 r. do godz. 10:00

              - Specyfikacja i załączniki
              - Zawiadomienie o wyborze oferty
              - Zbiorcze zestawienie ofert


- Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony na Budowę placu zabaw o pow. 240 m2 wraz  z montażem wyposażenia przy SP Nr1
  w Wysokiem Mazowieckiem.
- Termin składania  ofert: 23.07.2010 r. do godz. 12:00

- Specyfikacja i załączniki  
- Unieważnienie przetargu


- Ogłoszenie - Ocieplenie budynku Armii Krajowej 2 w Wysokiem Mazowieckiem.
- Termin składania ofert: 13.07.2010r. do godz. 9:30
- Specyfikacja
- Wybór oferty:

- Zawiadomienie o wyborze oferty
   Zbiorcze zestawienie ofert


- Ogłoszenie - DOSTAWA KRAWĘZNIKÓW GRANITOWYCH DLA ZWKiEC
- Termin składania  ofert: 24.06.2010r. do godz. 9:30
- Specyfikacja
- Wyjaśnienie treści specyfikacj

- Zawiadomienie o wyborze oferty
- Zawiadomienie o zawarciu umowy 


- Ogłoszenie - Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem wraz z pracami związanymi z likwidacją barier
    umożliwiającą poprawę funkcjonowania dla osób niepełnosprawnych.

- Termin składania ofert: 18.06.2010r. do godz. 10:00
- Specyfikacja

- zapytania nr 1
- odpowiedzi na zap. nr 1
- zapytania nr 2
- odpowiedzi na zap. nr 2
- Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU MIESZKALNEGO
   WIELORODZINNEGO 1 MAJA 11 W WYSOKIEM  MAZOWIECKIEM, wartości zamówienia do 14 000 euro.


- Załączniki: SiWZ i Przedmiar robót
- Termin składania ofert: 31.05.2010r. do godz. 9:00 (Biuro ZGM)
- Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU MIESZKALNEGO
   WIELORODZINNEGO 1 MAJA 11 A W WYSOKIEM  MAZOWIECKIEM, wartości zamówienia do 14 000 euro.

 - Załączniki: SiWZ i Przedmiar robót
- Termin składania ofert: 31.05.2010r. do godz. 9:00 (Biuro ZGM)
- Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU MIESZKALNEGO
   WIELORODZINNEGO 1 MAJA 11 B W WYSOKIEM  MAZOWIECKIEM, wartości zamówienia do 14 000 euro.

- Załączniki: SiWZ i Przedmiar robót
- Termin składania ofert: 31.05.2010r. do godz. 9:00 (Biuro ZGM)
- Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU MIESZKALNEGO
   WIELORODZINNEGO 1 MAJA 11 C W WYSOKIEM  MAZOWIECKIEM, wartości zamówienia do 14 000 euro.


- Załączniki: SiWZ i Przedmiar robót
- Termin składania ofert: 31.05.2010r. do godz. 9:00 (Biuro ZGM)
- Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie - organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 45 dzieci z programem socjoterapeutycznym
   i kulturalno - turystycznym zamieszkałych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

- Termin składania ofert: 14.05.2010r. do godz. 11:00 pokój nr 19
- Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie - Przebudowa linii elektroenergetycznej, budowa oświetlenia ulicznego  w Wysokiem Mazowiekciem
   przy ulicach: Mystkowska,   Rynek Piłsudskiego, Długa.
- Termin składania ofert: 18.05.2010r. do godz. 10:00
- Specyfikacja
- Sprostowanie do treśći SIWZ
- Wybór oferty:
- Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie-dostawa trzech kompletnych węzłów ciepłowniczych dla ZWKiEC w Wysokiem Mazowiekciem.
- Termin składania ofert : 28.04.2010 r. do godz. 9:30
- Specyfikacja

- zapytanie do węzłów
- karta doboru wymienników
- Zawiadomienie o wyborze oferty
- w sprawie protestu
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 3 węzłów ciepłowniczych
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę trzech kompaktowych węzłów ciepłowniczych dla ZWKiEC.


- Ogłoszenie - organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) nad jeziorami na terenie pojezierza
   Warmińsko-Mazurskiego dla 45 dzieci

- Termin składania ofert : 30.04.2010 r. do godz. 9:00
- Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu


- Ogłoszenie - Wyposażenie dwóch placów zabaw w m. Wysokie Mazowieckie.
- Termin składania ofert: 21.04.2010r. do godz. 10:00
- Specyfikacja
-
Wybór oferty
- Pytania i odpowiedzi
- Pytania i odpowiedzi
- Pytania i odpowiedzi
- Zawiadomienie o wyborze oferty
- Zbiorcze zestawienie ofert


- Ogłoszenie - Budowa drogi do obsługi terenów przemysłowo - usługowych, zlokalizowanej równolegle do ulicy Warszawskiej
 
  wraz z przebudową wjazdu łączącego obie drogi w m. Wysokie Mazowieckie.

- Umowa Budowa drogi do obsługi terenów przemysłowo - usługowych
- Termin składania ofert: 15.03.2010r. do godz. 10:00
- Specyfikacja
-
Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie - wykonanie dokumentacji technicznej projektu zmian w miejscowym planie zagospodraowania przestrzennego miasta
  Wysokie Mazowieckie z zakresem  
zgodnym z uchwałą nr XXXIX/168/09 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2009r.
- Termin składania ofert: 15.03.2010r. do godz. 10:00
- Specyfikacja
- Zawiadomienie o wyborze oferty


- Ogłoszenie - dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Gimnazjum w Wysokiem Mazowiekciem w 2010r.
- Termin składania ofert: 11.02.2010r. do godz. 10:30
- Specyfikacja
- Wybór oferty:

   Zawiadomienie o wyborze oferty
   Zbiorcze zestawienie ofert


Ogłoszenie - dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokie Mazowieckiem w 2010r.
- Termin składania ofert:  29.01.2010r. godz. 10.00
- Specyfikacja
- Załączniki do specyfikacji
- Wybór ofert :
   Zawiadomienie o wyborze oferty
   Zbiorcze zestawienie ofert


- Ogłoszenie - dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 w 2010r.
- Termin składania ofert:  29.01.2010r. godz. 10.00
- Specyfikacja
- Załączniki do specyfikacji
- Wybór oferty :
   Zawiadomienie o wyborze oferty
   Zbiorcze zestawienie ofert


- Ogłoszenie - dostawa artykułów spożywczych dla Miejskiego Przedszkola Nr 1 w 2010r.
- Termin składania ofert:  20.01.2010r. godz. 10.00
- Specyfikacja
- Załączniki do specyfikacji
- Wybór oferty :
   Zawiadomienie o wyborze oferty
   Zbiorcze zestawienie ofert