2011

Archiwum zamówień publicznych 2011


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Gimnazjum w Wysokiem Mazowiekciem.
          Termin składania ofert: 19.01.2012 godz.10:00
          Wybór oferty

Wykonanie dokumentacji technicznej projektu zmiany studium.
Wybór oferty

     Dostawa pomocy dydaktycznych i innego wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 1
         w Wysokiem Mazowieckiem w ramach realizowanego projektu „Trening czyni mistrza”.

         Protokół z postępowania i udzielonego zamówienia
         Karta oceny oferty        


          Ogłoszenie:Przebudowa i remont wewnątrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowiekciem

          Termin skłądania ofert: 09.11.2011r do godz. 11:00
          Pytania i odpowiedzi

          Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
          Nowy termin składania ofert : 23.11.2011 do godz. 11:00
          Zmiana treści SIWZ

          Pytania i odpowiedzi cz.II
          Projekt budowlany -konstrukcja
          Pytania i odpowiedzi cz.III

Pytania i odpowiedzi cz.III - uzupełnienie odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi cz. IV  + załączniki (Rysunki)
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 

Ogłoszenie: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu Trening czyni mistrza współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach E.F.S. 2007-2013 Priorytet IX Działanie 9.1.2 P.O.K.L.

         Załączniki

         Termin składania ofert:  06.10.2011 godz. 12:00
         Zbiorcze zestawienie ofert
         Wybór oferty


 Ogłoszenie: Przebudowa i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

         Termin składania ofert:  20.09.2011 godz. 11:00

               Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia


Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie: "Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem /rondo/wraz z infrastrukturą".

Termin składania ofert:  02.09.2011 godzina 9.00


Opracowanie dokumentacji technicznej na remont wraz z przebudową wnętrza Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert:  05.08.2011 godzina 9.00

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie: Przebudowa i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem oraz doposażenie sali kinowo-widowiskowej w niezbędną infrastrukturę sceniczną, projekcyjną, multimedialną oraz krzesła kinowe.

Termin składania ofert:  17.08.2011 godz. 11:00

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi czII

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia


Ocieplenie części mieszkalnej budynku Ludowa 15 w Wysokiem Mazowieckiem metodą lekko-mokrą.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro, ustanowiony przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.


Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów ponad dachem budynku 1 Maja 11A w Wysokiem Mazowieckiem.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro, ustanowiony przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.


Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów ponad dachem budynku 1 Maja 11B w Wysokiem Mazowieckiem.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro, ustanowiony przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.


Ogłoszenie: Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert:  28.06.2011 godzina 10.00

SIWZ i załączniki

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie: Remont nawierzchni ulic w mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert:  27.06.2011 godzina 10.00

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie: Remont kominów, uzupełnienie pokrycia dachowego, wymiana orynnowania w starej części budynku Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert:  27.06.2011 godzina 9:30

Zawiadomienie o wyborze oferty


 Ogłoszenie: Remont korytarza i łazienek na parterze w budynku glównym Szkoły Podstawowej Nr 1

Termin składania ofert:  09.06.2011 godzina 9:45

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Opracowanie: dokumentacji techniczno – prawnej, kosztorysów i przedmiarów wykonania centrali grzewczej z pompami ciepła powietrze/woda pokrywającą zapotrzebowanie ciepła na potrzeby technologii basenowej oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej na Miejskiej Pływalni WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert:  13.04.2011 godzina 10:00

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie - dostawa kruszywa drogowego łamanego dla ZWKiEC

Termin składania ofert:  31.03.2011 godzina 9:45

Zawiadomienie o wyborze oferty


Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektów uzyteczności publicznej na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Termin składania ofert:  25.03.2011 godzina 10:00

Zawiadomienie o wyborze oferty


 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, kosztorysów i przedmiarów budowy oświetlenia ulicznego w m. Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert:  11.03.2011 godzina 10:00

Zawiadomienie o wyborze oferty


Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad  Zadaniem: „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części ( sektor 1 i 4)
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy miejskiej Wysokie Mazowieckie”.

Termin składania ofert:  02.03.2011 godzina 10:00

Załaczniki nr: 1, 2, 3 po zmianie.

Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej.


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert:  07.02.2011 godzina 10:00


Przetarg na: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu Szansa dla każdego

Termin składania ofert:  31.01.2011 godzina 12:00
Unieważnienie przetargu


Przetarg na artykuły spożywcze do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na 2011r.

Termin składania ofert:  31. 01. 2011 r. do godz. 10.00


Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części ( sektor 1 i 4) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla gminy miejskiej Wysokie Mazowieckie.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Termin składania ofert:  09.02.2011r. do godz.10:00


Przetarg  na dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem na 2011r.

Termin składania ofert:  20.01.2011r. do godz.9:00


Przetarg  na dostawę artykułów spożywczych do Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem na 2011r.

Informacja o przedłużeniu terminu składania oferty
- zawiadomienie o wyborze oferty