2012

Archiwum zamówień publicznych 2012


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert: 29.11.2012 godzina 9.45
Wybór oferty

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę parkingów w mieście Wysokie Mazowieckie
20.09.2012 wyjaśnienia
Termin składania ofert: 24.09.2012r  godz. 10.00
Wybór oferty

Przetarg nieograniczony na docieplenie budynków przy ul. Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.09.2012

Zmiana w SIWZ 13.09.2012

Zmiana w zał. nr 5 SIWZ 13.09.2012

Wybór oferty

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej w ilości 1476188 kWh
Termin składania ofert: 03.08.2012r  godz. 10.00
- Pytania I
- Odpowiedzi
- Uaktualniony załącznik nr 15 do SIWZ
- Wybór oferty
 

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji pomp ciepła w Pływalni Miejskiej Wodnik w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 02.07.2012r  godz. 10.00
- Pytania i odpowiedzi 1
- Pytania i odpowiedzi 2
- Pytania i odpowiedzi 3
- Wybór oferty

Przetarg nieograniczony na dokumentację projektową pomp ciepła i kolektorów słonecznych w Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert: 28.05.2012r  godz. 10.00
Pytania i odpowiedzi
Wybór oferty

Wykonanie dokumetacji technicznej projektu zmian planu
Termin składania ofert: 17.05.2012r  godz. 10.00
Wybór oferty

Przetarg nieograniczony na dokumentację projektową remontu budynku na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem
Pytania i odpowiedzi 1.
Wybór oferty

Przetarg nieograniczony na dokumentacje projektową na ul. Dolną w Wysokiem Mazowieckiem
Wybór ofert

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem

Przetarg nieograniczony na organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii) dla 40 dzieci z programem socjoterapeutycznym i kulturalno-turystcznym.


Przetarg ograniczony na dostawę mięsa i przetworów mięsnych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2
         Unieważnienie przetargu

Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
       Termin składania ofert : 06.02.2012 godz. 10:00
        Wybór oferty

Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem
         Termin składania ofert : 30.01.2012 godz. 10:00
         Wybór oferty

Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.
Termin składania ofert : 23.01.2012 godz. 9:00
          Wybór oferty