2013

Archiwum zamówień publicznych 2013

Przetarg niograniczony: Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej, kosztorysów i przedmiarów przebudowy istniejących napowietrznych linii energetycznych 0,4 kV na linie kablową 0,4 kV w obrębie ulicy Szpitalnej (od ulicy Ludowej do granic administracyjnych miasta) w Wysokiem Mazowieckiem wraz z przyłączeniem do budynków, usytuowaniem złącz kablowo – pomiarowych na granicach posesji, łącznie z zasileniem poza licznikowym istniejących budynków, oraz zaprojektowanie nowego stylowego oświetlenia ulicznego w ul. Szpitalnej.

Termin składania ofert: 07.01.2014

Wybór oferty


Dostawa artykółów spożyczych do stołówki Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 29.11.2013r. godz. 9:45
Wybór oferty


Przetarg niograniczony: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie, placówej miejskich, miejskiej infrastruktury technicznej.

cd.załączniki

Termin składania ofert: 20.11.2013r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 14 tys. euro - Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku Armii Krajowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem na komunalne lokale mieszkalne

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty

Termin składania ofert: 22.10.2013r. godz. 10:00


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 14 tys. euro - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad  Zadaniem: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumentacja Gimnazjum

Dokumentacja Szkoła

Dokumentacja Przedszkole 1

Dokumentacja Przedszkole 2

Termin składania ofert: 27.09.2013r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg niograniczony: Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem

Gimnazjum

Szkoła Podstawowa nr 1

Przedszkole Miejskie Nr 1

Przedszkole Miejskie nr 2

Termin składania ofert: 30.08.2013r. godz. 10:00

Odpowiedź na zapytanie - 08.08.2013r.

Odpowiedź na zapytanie - 09.08.2013r.

Odpowiedź na zapytania - 13.08.2013r.

Odpowiedź na zapytania - 14.08.2013r.

Odpowiedź na zapytania - 14.08.2013r.

Odpowiedź na zapytania

Odpowiedź na zapytania - 19.08.2013

Odpowiedź na zapytania - 19.08.2013

Odpowiedź na zapytania - 22.08.2013

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.08.2013r.

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 20.08.2013r.

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.08.2013r.

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.08.2013r.

Wybór oferty - 13.09.2013r.

Zawiadomienie o czynności ponownego wyboru oferty - 02.10.2013r.


Przetarg nieograniczony: Wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Długiej, ul. Przechodniej i ul. Trakt Suraski w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert : do dnia 02.08.2013r. godz. 10:00

Zmiana ogłoszenia i treści SIWZ 19.07.2013

Wybór oferty


 

GŁOSZENIE: Zamówienie poniżej 14 000 euro - Wykonanie operatów szacunkowych z wyceny niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Warszawskiej  w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2013r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji parku przy ul. Rynek im. Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckiem oraz projektu fontanny w miejskim parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert : do dnia 20.06.2013r. godz. 10:00

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty


OGŁOSZENIE: Zamówienie poniżej 14 000 euro - Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej

Termin składania ofert: do dnia 21.06.2013r. godz. 10:00

Wybór oferty


OGŁOSZENIE: Remont korytarza i łazienki II piętro w starej części budynku Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert : do dnia 20.06.2013r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony na: Ocieplenie wraz z przebudowa kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin skaładania ofert: do dnia 18.06.2013r

Zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty

 


OGŁOSZENIE: Zamówienie poniżej 14 000 euro - Wykonanie projektu zmiany w miejscowym planie

Uchwała Nr XXX/150/13 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 kwietnia 2013r

Termin składania ofert do dnia: 07.06.2013

Wybór oferty

 


OGŁOSZENIE: Zamówienie poniżej 14 000 euro - obsługa geodezyjna podziału gruntów należących do Miasta Wysokie Mazowieckie
Termin składania ofert do dnia: 24.05.2013
Pytanie i odpowiedź 1
Wybór oferty

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 14 000 Euro - Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów i przedmiarów na budowę drogi oznaczonej numerem 081 KD przy ulicy Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem.
Termin składania ofert do dnia: 17.05.2013
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi nr 2
Wybór oferty

Przetarg nieograniczony: usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie
Zmiana ogłoszenia
Pytanie i odpowiedź 1
Wybór oferty

Zamówienie publiczne na wykonanie usługi polegajacej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie
Wybór oferty

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 14 000 Euro - Zakup i montaż siłowni zewnętrznych przy miejskich placach zabaw w Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert 29.04.2013r
Wybór oferty

Ogłoszenie - zamówienie poniżej 14 000 Euro - Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę 7 zjazdów z drogi publicznej w Wysokiem Mazowieckiem
Pytania i odpowiedzi 15.04.2013
Wybór oferty

Przetarg nieograniczony na: Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem (I etap)
Termin składania ofert 24.04.2013r.
Zapytanie i odpowiedź nr 1
Zapytania i odpowiedzi nr 2
Zapytania i odpowiedzi nr 3
Zapytania i odpowiedzi nr 4
Zapytania i odpowiedzi nr 5
Zapytania i odpowiedzi nr 6 /poprawiony przedmiar/
Zmiana SIWZ i Ogłoszenia
Przedmiar rozbót z dnia 23.04.2013r. /z poprawkami/
UWAGA: zamówienie dotyczy tylko I ETAPU
Termin składania ofert 29.04.2013r.
Wybór oferty

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV  na linię kablową wraz z przyłączami w Wysokiem Mazowieckiem przy ul Długiej. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV do zasilenia oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert 20.03.2013r.
Wybór oferty

OGŁOSZENIE - przetarg nieograniczony na organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii) dla 40 dzieci z programem socjoterapeutycznym i kulturalno-turystycznym.

Termin składania ofert: 19.03.2013 godzina 15.00

Ogłoszenie: Zamówienie poniżej 14 000 Euro - wykonanie operatów szacunkowych

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę i rozbudowę budynku socjalnego oraz budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert: 18.02.2013 godzina 10.00
Pytania do przetargu
Odpowiedzi do przetargu nr 1
Pytania do przetargu nr 2
Odpowiedzi do przetargu nr 2
Przedmiar poprawiony z dnia 08.02.2013
Przedmiar poprawiony nr 2 z dnia 08.02.2013
Pytania do przetargu nr 3
Odpowiedzi do przetargu nr 3
Pytania do przetargu nr 4
Odpowiedzi do przetargu nr 4
Pytania do przetargu nr 5
Przedmiar -wersja z dnia 13.02.2013r
Odpowiedzi do przetargu nr 5
Rysunek ogrodzenie-cokól-wersja 14.02.2013r
Przedmiar -wersja z dnia 14.02.2013r
Wybór oferty

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1  Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert: 08.02.2013 godzina 10.00
Wybór oferty

Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2  Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert: 29.01.2013 godzina 10.00
Wybór oferty

Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert: 18.01.2013 godzina 9.00
Wybór oferty