2014

Archiwum zamówień publicznych 2014


 

Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Dostawa artykułów spożywczych - PIECZYWA do stołówki Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem w 2015 roku

Termin składania ofert: 18.12.2014r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

Zmiana treści siwz

Termin składania ofert: 11.12.2014r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem w 2015 roku

Termin składania ofert: 04.12.2014r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: na dostawę energii elektrycznej w ilości 1 407 111 kWh

cd. załączniki do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Termin składania ofert: 20.11.2014r.

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Wykonanie czynności rozgraniczeniowych działki nr 1592/1 z działką nr 1585 oraz rozgraniczenia działki nr 1592/1 z działką nr 1593 położonych w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 24.10.2014r.godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Zadanie 1 - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie. Zadanie 2 - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Ludowej w mieście Wysokie Mazowieckie.
 

Termin składania ofert: 24.10.2014r godz. 10.00

Pytanie do przetargu nr 1

Odpowiedź do przetargu nr 1

Zmiana SIWZ

Zmian ogłoszenia 22.10.2014

Zmiana SIWZ 22.10.2014

Pytania i odpowiedzi nr 2

Termin składania ofert: 27.10.2014r godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Białostocka 23 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 22.09.2014r godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie z zakresem zgodnym z Uchwałą nr XLIV/212/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27 sierpnia 2014r

Uzasadnienie do uchwały

Termin składania ofert: 15.09.2014r godz. 10.00

Wybór oferty

Unieważnienie przetargu


Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie, Numer ogłoszenia: 277308 - 2014

Termin składania ofert:02.09.2014

pytania i odpowiedzi 27.08.2014r.

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1 Maja 11B w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 27.08.2014r godz. 10.00

Unieważnienie przetargu


Przetarg nieograniczony: Przebudowa i rozbudowa budynku uzyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ul. Armii Krajowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem, dz.1498

Dokumentacja techniczna

Termin składania ofert: 22.08.2014r. godz. 10.00

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 19.08.2014r.

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Budowa komórek gospodarczych i przebudowa śmietnika dla mieszkańców budynku Przechodnia 2 i 2A w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 08.08.2014r godz. 10.00

Wybór oferty


 


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Dostawa i montaż mebli do dwóch sal oraz szatni dla Przdszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 30.07.2014r godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Wykonanie dokumentacjii projektowo-kosztorysowej modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. 1 Maja 14 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 16.07.2014r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 02.06.2014r. godz. 10.00

Unieważnienie przetargu


Ogłoszenie: konkurs ofert cenowych na monitorowanie sygnałów alarmowych pochodzących z istniejącego wewnetrznego systemu alarmowego
Termin składania ofert: 21.05.2014r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Opracowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów i przedmiarów na budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej ( wraz z przyłączami), budowę drogi i jej utwardzenie oraz oświatlenia ulicznego na działce oznaczonej nr ewid. 1525 ( droga dojazdowa) położonej przy ulicy Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 20.05.2014r. godz. 10.00

Wybór oferty

 


Przetarg nieograniczony: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (żółta książka) dla projektu Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie

Wzór Kontraktu

Opis Przedmiotu Zamówienia -PFU

Zmiana SIWZ 05.05.2014r. - załączniki graficzne do PFU

Pytania i odpowiedzi - 20.05.2014r.

Zmiana Ogłoszenia - 20.05.2014r.

Zmiana SIWZ - 20.05.2014r.

Odpowiedź na pytania - 23.05.2014r., modyfikacja PFU, załącznik nr 10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana SIWZ - 23.05.2014r.

Odpowiedź na pytania - 28.05.2014r.

odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, zmiana zał. 10, modyfikacja PFU, Ogłoszenie o zmnaie ogłoszenia - 29.05.2014r.

Termin składania ofert 04.06.2014r.

Wybór ofert 24.07.2014r.


Przetarg nieograniczony: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert 12.05.2014r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem - II ETAP

Dokumentacja techniczna - budowalna

Dokumentacja techniczna - elektryczna

Dokumentacja techniczna - sanitarna

Przedmiary

Termin składania ofert 19.05.2014r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej ulicy Szpitalnej

Termin składania ofert: 22.04.2014 do godz. 11.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie nawierzchni asfaltowych w ul. Długiej i ul. Wiosennej w Wysokiem Mazowieckiem.

Dokumentacja techniczna

Termin składania ofert: 22.04.2014 do godz. 10.00

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty


Ogłoszenie - konkurs ofert na organizację i realizację wypoczynku letniego (kolonii) dla 40 dzieci z programem socjoterapeutycznym i kulturalno-turystycznym.

Termin składania ofert: 24.03.2014 do godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 14 tys. euro - Wykonanie operatów szacunkowych dla wyceny nieruchomości (opłata adiacencka z tytułu podziału)

Termin składania ofert: 18.03.2014r.godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Przebudowa ul. Dolnej, remont nawierzchni chodników i zjazdów w ul. Kościelnej oraz montaż oświetlenia przejścia dla pieszych w Wysokiem Mazowieckiem
Dokumentacja tech. ul. Dolna

Dokumentacja techniczna ul. Kościelna

Specyfikacja techniczna cz1. (branża drogowa)

Specyfikacja techniczna cz.2 (pozostałe branże)

Zmiana SIWZ - 03.03.2014r.

Termin składania ofert: 17.03.2014r, godz. 10.00

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty


 


Przetarg nieograniczony: Przebudowa parku przy ul. Rynek im. Piłsudskiego oraz parku przy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumentacja i przedmiary park Ludowa

Dokumentacja i przedmiary park Rynek Piłsudskiego

Termin składania ofert: 14.03.2014r, godz. 09.00

Unieważnienie postępowania

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem - II ETAP

Przetarg obejmuje II etap prac - data wykonania etapu zgodnie z SIWZ!!!

Dokumentacja techniczna 1cz. (bud)

Dokumentacja techniczna 2cz. (elekt. i wod kan)

Dokuemntacja techniczna 3cz.

Przedmiary

ZMIANA SIWZ 27.02.2014

Termin składania ofert: 17.03.2014r, godz. 10.00

Pytania i odpowiedzi

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 14 tys. euro - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku OSP (2 kondygnacje) w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 10.03.2014r.godz. 10.00

Wybór oferty

Pytania i odpowiedzi


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 14 tys. euro - pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie central grzewczych w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 04.03.2014r.godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wyposażenie placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem - dostawa i montaż dwóch zstawów zabawowych.

Termin składania ofert: 03.03.2014r, godz. 10.00

Pytania i odpowiedzi

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 14 tys. euro - Obsługa geodezyjna podziału działki w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 24.02.2014r.godz. 10.00

Wybór oferty


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 07.02.2014, godzina 10:00

Wybór oferty

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty


Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 03.02.2014, godzina 10:15

Wybór oferty


Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 30.01.2014, godzina 9.00

Wybór oferty