2015

Archiwum zamówień publicznych 2015


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Dostawa mięsa i przetworów mięsnych do stołówki gimnazjum.

Termin składania ofert: 17.12.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulic i ścieżek rowerowych w mieście Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą techniczną w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i płynności ruchu.

Pytania i odpowiedzi

Termin składania ofert: 18.12.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę urządzenia pomiarowego do oczyszczalni ścieków w Wysokiem Mazowieckiem

wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 25.11.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: konkurs ofert cenowych na dostawę art. spożywczych do stołówki Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem w 2016 roku.

Termin składania ofert: 04.12.2015r. godz. 10:00.

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 478 550 kWh na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie na 2016 rok

Pytania i odpowiedzi

Zmiana SIWZ - 12.11.2015r.

Termin składania ofert: 16.11.2015r, godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej obiektu małej architektury- edukacyjnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert 19.08.2015r. godz. 10:00.

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem: Przebudowa Stadionu Miejksiego na działce 704 przy ul. 1 Maja 14 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert 06.07.2015r. godz. 10:00.

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Przebudowa Stadionu Miejskiego na działce nr 704 przy ulicy 1 Maja 14 w Wysokiem Mazowieckiem

Pytanie i odpowiedź nr 1

Schemat wyposażenia tablicy TOZ E-02

Pytanie i odpowiedź nr 2

Termin składania ofert: 16.06.2015r godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 03.06.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do budowy Skateparku położonego na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Ludowej 19 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 20.05.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy chodników i zjazdów w mieście Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 15.05.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro -Zakup, dostawę, instalację i uruchomienie 30 komputerów stacjonarnych oraz integracja wraz z rozbudową istniejącej szkolnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazoweickiem

Termin składania ofert: 08.05.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro Organizacja i realizacja wypoczynku letniego (kolonii) dla 35 dzieci z programem socjoterapeutycznym, kulturalno-turystycznym, rehabilitacyjnym.

Termin składania ofert: 29.04.2015r. godz. 10:00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Wykonanie nasadzeń w parku przy ul. Rynek im. Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckiem

Wykaz roślin

Termin składania ofert: 24.04.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie: 1. uzbrojenia terenu nowopowstałego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, 2. uzbrojenia w infrastrukturę techniczną ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem.

Uzupełnienie przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert: 18.03.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Przetarg nieograniczony: Wykonanie drugiej warstwy nawierzchni asfaltowej w ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Pytania i odpowiedzi

Termin składania ofert: 12.03.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie: 1. uzbrojenia terenu nowopowstałego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem, 2. uzbrojenia w infrastrukturę techniczną ul. Ogrodowej w Wysokiem Mazowieckiem.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2 - WAŻNE

Termin składania ofert: 06.03.2015r. godz. 10.00

Unieważnienie postępowania


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30000 euro – Dostawa mięsa i przetworów mięsnych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 27.02.2015, godzina 10.00

Wybór oferty


Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 19.02.2015, godzina 10.00

Wybór oferty

Powtórzenie czynności wyboru oferty w części  Pakiet IV - Nabiał


Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 03.02.2015, godzina 9.00

Wybór oferty


Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Miejskiego Nr 1 Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 30.01.2015, godzina 9.00

Wybór oferty


Ogłoszenie: zamówienie poniżej 30 tys. euro - Dostawa materiałów kancelaryjnych
Załączniki

Termin składania ofert: 21.01.2015r. godz. 10.00

Wybór oferty