Uchwała nr 5/2016 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum