Ogłoszenie o wykazie lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz najemcy.

Załączniki do treści