Ogłoszenie o wykazie 28 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży