Uchwała Nr XLIX/201/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 października 2018r.