Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 

Informacja

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248 t.j.) Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie informuje:

W dniu 6 września 2018r. wpłynął email od pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, z żądaniem informacji odnośnie ilości umów, powierzchni oraz komu (podmiot) zostały wydane zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na rok 2018 w granicach administracyjnych urzędu. Wnioskodawca również wniósł o zamieszczenie dołączonego do wniosku ogłoszenia na stronie www/BIP Urzędu jak również o wywieszenie w formie papierowej na tablicy ogłoszeń urzędu.

Ogłoszenie


INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH WOBEC ORGANÓW MIASTA WYSOKIE MZOWIECKIE PRZEZ PODMIOTY WYKONUJĄCE ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ


Informacja

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie informuje:

W dniu 6 lipca 2016r. wpłynął email od pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, z żądaniem informacji o wydaniu wewnętrznego zarządzenia przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w myśl art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.