Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Informacja

na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 ze zm.) Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie informuje:

  1. W dniu 6 lipca 2016r. wpłynął email od pana Artura Brylikowskiego wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod nr 00351, z żądaniem informacji o wydaniu wewnętrznego zarządzenia przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w myśl art. 16 ust. 2 ustawy
    z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Załączniki do treści