Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących


Informacja dla osób słabo słyszących i niesłyszących


 

     W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243), Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie informuje, że udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie się:
- poczta elektroniczna –mail to: 
sekretariat@wysokiemazowieckie.pl (na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w urzędzie, itp.),
- faks: +48 862752592 wew. 32.

     Informujemy, że osoba, która chce skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest zobowiązana zgłosić ten zamiar oraz wybraną metodę komunikowania, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w szczególności w formie pisemnej pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną bądź faksem.

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys Maz

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Data modyfikacji: 2012-04-11

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2005-03-01