Wnioski o dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa (II piętro pok. nr 24) tel.086 275-25-92 w.41 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty :

1.)    Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie określonym w opublikowanym komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu, powinien zawierać:


a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,


b) przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu,


c) określenie nieruchomości (lub opis terenów), których dotyczy wniosek,

 
d) kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek,


e) wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem.

Opłata skarbowa :

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy :

Załatwienie wniosku uzależnione jest od tego, czy na teren, na którym położona jest działka, została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz czy na opracowanie planu w budżecie zostały zarezerwowane odpowiednie środki.

Podstawa prawna :

Art. 11 pkt 1 i 11, art. 17 pkt 1 i 11, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy :

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Łomży w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2009-10-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-10-01