Zaświadczenie o zgodności zamierzenia inwestycyjnego
z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 
Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie, Referat Mienia Komunalnego, Inwestycji i Remontów oraz Rolnictwa ul. Ludowa 15, II piętro, pokój nr 24, tel. (086) 275 25 92 w.41  e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia  inwestycyjnego z ustaleniami planu miejscowego:
a) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
b) przedmiot i zakres zmian,
c) określenie nieruchomości, której dotyczy wniosek,
d) kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek,
e) wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem
.

Opłaty skarbowe:

Za wyjątkiem zaświadczeń związanych z budownictwem mieszkaniowym, postępowanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł zgodnie z załącznikiem część II pkt 21 do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.)

płatne w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy:

PKO BP Wysokie Mazowieckie 27102013320000110200375535

 Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni
Podstawa prawna:

art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)


Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


 

 


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-10-01

Modyfikujący: Barbara Szeląg

Data modyfikacji: 2010-12-01

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-10-01