Udostępnianie danych osobowych

Miejsce załatwiania sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności
ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00-16:00,

wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty                                                                                                      

  • wypełniony wniosek o udostępnienie danych

 

Wniosek do pobrania:

https://www.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/udostepnianie/12993,Udostepnianie-danych-z-rejestru-PESEL.html#Tryb%20wnioskowy                                                                                                                                                                                                      

  • wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych lub uwiarygodnienie interesu faktycznego

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.).,

  • dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).

Opłaty

  • 31 zł opłata za udostępnianie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion
    i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem)
  • 17zł za pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu, albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie nr:

27 1020 1332 0000 1102 0037 5535

Podstawa prawna

Ustawa z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2017r. poz. 657 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r. poz. 2482)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011r. nr 243, poz. 1450).

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Napora-Zając

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Data modyfikacji: 2018-02-01

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2009-09-30