ZAMELDOWANIE, WYMELDOWANIE, LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA
W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności ul. Ludowa 15, pok. nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania :poniedziałek 8:00-16:00,
                                wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać, w trybie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012r. poz. 1475). Wypełniony formularz (druk) meldunkowy, dokumenty motywujące konieczność zameldowania (wymeldowania) (np. oświadczenie najemcy lokalu), umowa najmu lokalu, w którym zameldowanie (wymeldowanie) ma nastąpić - do wglądu

Opłaty skarbowe

· 10 zł za wydanie decyzji

Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r.  Nr 139, poz. 993), wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.05.2002 r. sygn. Akt K 20/01 ( Dz. U. Nr 78, poz. 716), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282)

Dodatkowe informacje

Po złożeniu podania, pracownik Ewidencji Ludności przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony, zapoznaniu się z ustaleniami organów policji., przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych itp.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. Decyzja wydana w postępowaniu odwoławczym zwolniona jest od opłaty skarbowej.

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-30