ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA TERENIE MIASTA

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności ul. Ludowa 15, pok.
nr 10 tel. (086) 275 24 51 lub (086) 275 25 92 wew. 20 e-mail: sekretariat@wysokiemazowieckie.pl

godziny urzędowania :poniedziałek 8:00-16:00,
                                wtorek-piątek 7:30-15:30

Wymagane dokumenty

·         wniosek o wydanie zaświadczenia,
·         dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem)

Opłaty

dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia na rachunek Urzędu:
27 1020 1332 0000 1102 0037 5535
nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty, zdrowia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Podstawa prawna

Art.217 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz. 267) Art. 44g. ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012r. poz. 1282)

Dodatkowe informacje

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Szeląg

Wprowadzający: Barbara Szeląg

Data wprowadzenia: 2009-09-30

Data modyfikacji: 2013-03-04

Opublikował: Barbara Szeląg

Data publikacji: 2009-09-30