Zamówienia Publiczne


.:|   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   |:.
 

Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać wadia do przetargów:

81 1020 1332 0000 1402 0941 7629


2024


Przetarg : Remont ul. Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 06.02.2024r. godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa materiałów biurowych

Termin składania ofert: 18.01.2024r. godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Plan postępowań na rok 2024


 2023


Zapytanie: Remont strefy wejściowej w budynku Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Dokumentacja

Termin składania ofert: 12.01.2024r.

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23.11.2022 r. zawiadamia się o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: Prace w obrębie zabytkowej Plebani przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem - etap I

Zaproszenie do składania ofert: Prace w obrębie zabytkowej plebani przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem etap I (formuła zaprojektuj i wybuduj). zm. 03.01.2023

Zamawiający:Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem

Odpowiedź napytanie 10.01.2024r.

UWAGA! Zmiana treści zaproszenia - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania 23.01.2024r.

termin składania ofert 26.01.2024r.

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty - etap I


Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23.11.2022 r. zawiadamia się o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: Prace w obrębie zabytkowej Plebani przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem - etap II

Zaproszenie do składania ofert:  Prace w obrębie zabytkowej plebani przy kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckie  etap II (formuła zaprojektuj i wybuduj) zm.03.01.2023r.

Zamawiający:Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem

UWAGA! Zmiana treści zaproszenia - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania 23.01.2024r.

termin składania ofert 26.01.2024r.

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty - etap II


Przetarg: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2023r. do kwoty 7 000 000,00 zł

link do postępowania

informacja z otwarcia

wybór oferty


Zapytanie: Remont strefy wejściowej w budynku Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie

Dokumentacja

termin składania ofert: 29.11.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty 12.12.2023r.

Unieważnienie postępowania


Zapytanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie skrzyżowania ul.Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem

termin składania ofert 21.11.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Dostawa energii elektrycznej w ilości 331 365,00 kWh na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Link do postępowania

Termin składania ofert 15.11.2023r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

wybór oferty


Przetarg: Przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Długiej w Wysokiem Mazowieckiem

Link do postępowania 

Termin składania ofert 9.11.2023r. godz. 9:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie.

Link do postępowania

Termin składania ofert 27.10.2023r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację i remont MZS w Wysokiem Mazowieckiem

Audyty energetyczne

Odpowiedź na pytanie 24.10.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Termin składania ofert 26.10.2023r.


Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy remontach dróg w Mieście Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 18.10.2023r. godz. 8:00.

Unieważnienie postępowania


Zapytanie ofertowe: Udzielenie kredytu obrotowego krótkoterminowego z limitem odnawialnym w wysokości 2 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta Wysokie Mazowieckie w 2023 roku

Termin składania ofert 27.09.2023r. godz. 12:00

Odpowiedź z 25.09.2023

Odpowiedź z 26.09.2023

Informacja z otwarcia ofert 27.09.2023

Informacja o wyborze oferty


Przetarg: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę żłobka w Wysokiem Mazowieckiem

Link do postępowania

Termin składania ofert 03.10.2023r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty 25.10.2023r.


Przetarg: Remont ul. 1000-lecia (107847B) i ul. Żwirki i Wigury (107834B) w Wysokiem Mazowieckiem III

Link do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert 29.09.2023r. godz. 9:00

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: ,, Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
w mieście Wysokie Mazowieckie”

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert: 21.09.2023r. godz. 10:00

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w 2023r.

Termin składania ofert 07.09.2023r. godz.10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty 27.09.2023r.


Termin składania ofert 11.09.2023r.

Przetarg: Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem (II)

Link do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Termin składania ofert 13.09.2023r. godz.10:00


Przetarg: Remont ul. 1000 Lecia i ul. Żwirki i Wigury w Wysokiem Mazowieckiem (II)

Link do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert 08.09.2023r. godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024”

UWAGA: Zmiana treści zapytania ofertowego na dowóz dzieci

Termin składania ofert: 24.08.2023r. godz. 10:00

Wybór oferty


Przetarg: Remont ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Link do postępowania

Termin składania ofert 25.08.2023r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Przetarg: Remont ul. 1000 Lecia i ul. Żwirki i Wigury w Wysokiem Mazowieckiem

Link do postępowania

Termin składania ofert 23.08.2023r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Zapytanie ofertowe: Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na rozbudowę oczyszczalni ścieków i renowacje kanalizacji sanitarnej w Mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert 21.08.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do formatu A3 - kolor.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.08.2023r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 10.08.2023r.
Wybór oferty.

Termin składania ofert: 11.08.2023r. godz.: 9:00. ------> Przedłużenie terminu do 14.08.2023r. godz. 9:00.


Termin składania ofert: 26.07.2023r. godz.: 11:00

Postępowanie w trybie podstawowym: Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków i renowację kanalizacji sanitarnej w mieście Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 21.07.2023r. godz. 10.00

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3240b2d-2098-11ee-9aa3-96d3b4440790

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Przetarg nieograniczony: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie ( dostawa i montaż urządzeń)

Termin składania ofert: 09.08.2023r. godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Link do postępowania: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 23.06.2023r. godz.: 10:15
Zapytanie ofertowe: Zakup 40 szt. drzew alejowych - lip.
Termin składania ofert: 20.06.2023r. godz.: 9:00

Termin składania ofert: 14.06.2023r. godz.: 9:00

Przetarg: Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków i renowację kanalizacji sanitarnej w Wysokiem Mazowieckiem
Termin składania ofert: 16.06.2023r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe poniżej 130 000 złotych netto: Dostawa i montaż dwóch stacji pomiarowo-regulacyjnych
Termin składania ofert 17.03.2023r. godz. 10:00

Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej – przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokiem Mazowieckiem

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Przebudowa ul. Plac Odrodzenia w Wysokiem Mazowieckiem - poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu.

Termin składania: 16.03.2023r. godz. 10:00

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-18d40471-b365-11ed-9236-36fed59ea7dd 

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Płoszenie gawronów i kawek przy pomocy metody sokolniczej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie w 2023r.

Termin składania ofert: 14.02.2023r.

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowej w Mieście Wysokie Mazowieckie - obwodnica III etap.

 Termin składania ofert: 03.02.2023r. 

Pytanie odpowiedź

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa materiałów biurowych

Termin składania ofert: 19.01.2023r. godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Wykonanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 20.01.2023r. godz. 12.00

Unieważnienie postępowania.


2022


Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

Termin składania ofert: 28.12.2022r. godz 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem (ul. płk. Bolesława Mościckiego)

Projekt budowlany

Geologia

PW

PT

SST

SOR

KO

Przedmiary

Zmiana SWZ i ogłoszenia 20.12.2022r.

Zmiana SWZ i ogłoszenie 21.12.2022

Odpowiedzi na pytania 22.12.2022r.

Odpowiedzi na pytania 27.12.2022r.

Termin składania ofert 30.12.2022r.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Przetarg: Budowa drogi od ul. Ludowej do alei Niepodległości w Wysokiem Mazowieckiem wraz  z infrastrukturą towarzyszącą - III etap obwodnicy.

PB

Geologia

PW branża drogowa

PW branża sanitarna - KS

PW branża sanitarna - KD - 03.01.2023r. zmiana opisu.

PW branża sanitarna - Wodociąg

PW branża elektryczna - oświetlenie

PW branża elektryczna - kolizja PGE

PW branża telekomunikacyjna

PW melioracja

PW WN - uzupełnienie 10.01.2023r.

KO - UWAGA! zmiana kosztorysów 30.12.2022r.

Przedmiary UWAGA! zmiana przedmiarów 30.12.2022r.

SOR

SST

Odpowiedź na pytanie 19.12.2022r.

Kosztorysy ofertowe - wersja edytowalna UWAGA! zmiana kosztorysów 30.12.2022r.

Odpowiedzi na pytania 29.12.2022

Odpowiedzi na pytania 30.12.2022r.

PW Oświetlenie - zmiany z 30.12.2022r.

PW Kolizje PGE - zmiany 30.12.2022r.

PBPW zasilenie oświetlenia - zmiany 30.12.2022r. 

odpowiedź na pytania 02.01.2023r.

Zmiana SWZ i ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedź na pytania 03.01.2023r. - zamiana do PW oświetlenie

Odpowiedź na pytania 05.2023r.

Termin składania ofert: 16.01.2023r.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

 Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

Termin składania ofert: 16.12.2022r. godz 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Przetarg: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert: 05.12.2022r. godz. 10:30

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 20.10.2022r. godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Zapytanie o cenę usługi geodezyjnej: "Rozgraniczenie działek nr 1564 i nr 1562 w Wysokiem Mazowieckiem".

Termin składania ofert: 06.10.2022r. godz. 10:00

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Wykonanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z tereny Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 30.09.2022r. godz. 12.00

Unieważnienie postępowania


Zapytanie ofertowe: Zapytanie o cenę usługi geodezyjnej: "Rozgraniczenie działek nr 1564 i nr 1562 w Wysokiem Mazowieckiem".

Termin składania ofert: 20.09.2022r. godz. 10:00

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Modernizacja Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 16.09.2022r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Dostawa i montaż wyposażenia placówki Klub Senior+ w Wysokiem Mazowieckiem - sprzęt rehabilitacyjny i komputerowy

Odpowiedzi na pytania 08.09.2022r.

Odpowiedź na pytanie II 08.09.2022r.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert: 14.09.2022r. godz. 9:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

Termin składania ofert: 16.08.2022r. godz 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Modernizacja Stadionu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem - zaprojektuj i wybuduj

PFU

Zmiana SWZ i ogłoszenia

Zmiana SWZ, ogłoszenia, odpowiedzi na pytania, aktualizacja PFU 08.08.2022r.

Zmiana SWZ, ogłoszenia, odpowiedź na pytanie , aktualizacja PFU 12.08.2022r.

Odpowiedź na pytanie, aktualizacja PFU 16.08.2022r.

Odpowiedź 2 z dnia 12.08.2022r.

Odpowiedź z dnia 16.08.2022r.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

Termin składania ofert: 19.08.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Przetarg: Dostawa i montaż wyposażenia placówki Klub Senior+ w Wysokiem Mazowieckiem- artykuły meblowe

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

Termin składania ofert: 12.07.2022r. godz. 09:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert 11.07.20222r.

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Termin składania ofert: 26.07.2022r. g. 12.00

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


Przetarg: „Remont drogi gminnej w Wysokiem Mazowieckiem, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych gruntów: 307 i 346, od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+160,00”

PB

KO i przedmiar

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

Termin składania ofert 05.07.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Przetarg: . Dostawa i montaż wyposażenia placówki Klub Senior+  w Wysokiem Mazowieckiem

Odpowiedź na pytanie 13.06.2022r.

Odpowiedź na pytanie 14.06.2022r.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

Termin składania ofert 22.06.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie III części postępowania

Informacja o wyborze oferty


Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie  wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok

Koncepcja

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

Termin składania ofert 21.06.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na: "Audyt cyberbezpieczeństwa  w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia".

Termin składania ofert: do 10.06.2022 do godz. 10.00

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na zapytanie 1

Protokół z otwarcia ofert

Poprawiony protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na: Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert do dnia 21.06.2022r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty 


Przetarg: Budowa dróg przy ul. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Wysokiem Mazowieckiem

PB

PW

PT

SST

SOR

Geologia

Przedmiary

KO

Modyfikacja SWZ 02.06.2022r.

Odpowiedzi na pytania /Uwaga: zmiana przedmiarów i KO 14.06.2022r./

Zmiana treści ogłoszenia, SWZ 14.06.2022r.

Odpowiedź na pytanie 14.06.2022r. 

Odpowiedź na pytania 15.06.2022r.

Termin składania ofert 23.06.2022r.

Kwota na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Przetarg: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Wysokiem Mazowieckiem

PB droga, kanał tech.

PB KD, oświetlenie

PW droga, kanał

PW oświetlenie

PW KD

Przedmiar

Pytania i odpowiedzi

Termin składania ofert 10.06.2022r. godz. 10.30

Kwota na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. budowa budynku mieszalnego wielorodzinnego wraz z wiatą śmietnikową, miejscami parkingowymi przy ulicy Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert do dnia: 16.05.2022r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Przetarg: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dróg w mieście Wysokie Mazowieckie

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert: 12.05.2022r.

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola Miejskiego nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Mazowieckiem

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Protokół z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Brok w m. Wysokie Mazowieckie  wraz z ciągiem komunikacyjnym wzdłuż rzeki Brok

Koncepcja

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Zapytanie ofertowe poniżej 130.000 zł: "Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji."

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2022r, godz. 10.00

Protokół otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wiatą śmietnikową, miejscami parkingowymi przy ulicy Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumentacja techniczna

Kosztorysy ofertowe

Przedmiary robót

Pytania i odpowiedzi z dnia 12.04.2022r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.04.2022r.

Termin składania ofert: do dnia 20.04.2022r. do godz. 10.30

Uwaga!!!!!!!!: Zmiana terminu składania ofert: do dnia 26.04.2022r. do godz. 10.30

Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.04.2022r. 

Pytania i odpowiedzi z dnia 21.04.2022r.

UWAGA!!!!

Nowy Przedmiar branża budowlana z dnia 22.04.2022r.

Nowy Kosztorys ofertowy branża budowlana z dnia 22.04.2022r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 22.04.2022r.

Druki do pobrania 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Przetarg: Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej – Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 27.04.2022r. g. 12.00

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedzi na pytania nr 3

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Zapytanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w Wysokiem Mazowieckiem

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert: 24.03.2022r.

Wybór oferty


Przetarg: Przebudowa drogi od ul. Pawłowskiego i sięgacz od ul. Jagiellońskiej w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumentacja asfalt ul. Pawłowskiego

Dokumentacja chodniki ul. Pawłowskiego

Dokumentacja PB sięgacz

Dokumentacja PW sięgacz

SST sięgacz

Przedmiary

Kosztorysy ofertowe

Odpowiedź na pytania 15.03.2022r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert: 18.03.2022r. g. 10.30

Wybór oferty


Przetarg: Budowa drogi między ul. Ludową i ul. Stadionową w Wysokiem Mazowieckiem

PR+geologia

PT

PW

SOR

SST

Przedmiary

Kosztorysy ofertowe

Odpowiedzi na pytania i zmiana przedmiarów

Informacja o środkach na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty 09.03.2022r.

Termin składania ofert 04.03.2022r. g. 10:30


Przetarg: Budowa i przebudowa dróg Osiedla Południe w Wysokiem Mazowieckiem

Dokumentacja cz. I br. drogowa PB

Dokumentacja cz. I br. drogowa PW

Dokumentacja cz. I br. teletechniczna

Dokumentacja cz. II br. drogowa PB PW

Dokumentacja cz. II br. sanitarna

Dokumentacja cz. II br. teletechniczna

Dokumentacja cz. II br. eletryczna

Dokumentacja cz. III br. drogowa

Dokumentacja cz. III br. teletch.

SOR - zmiana 08.03.2022r.

SST dr

SST el.

SST tel.

SST siatka

Przedmiary - uwaga zmiana 08.03.2022r.

Kosztorysy ofertowe - uwaga zmiana 08.03.2022r.

Stylizowany słup - parametry

02.03.2022r. Zmiana SWZ i ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania 08.03.2022r.

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Termin składania ofert 14.03.2022r. g. 10:30


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Wykonanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz

zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert: 28.02.2022r. godz. 12.00


Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

Termin składania ofert 31.01.2022r. godz. 11:00, otwarcie ofert 11:30

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

Odpowiedź na pytanie 4

Odpowiedź na pytanie 5

Odpowiedź na pytanie 6

Odpowiedź na pytanie 7

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

Sprostowanie do informacji o wyborze oferty


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Wykonywanie usług związanych z wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 25.01.2022r. godz. 12.00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Płoszenie gawronów i kawek przy pomocy metody sokolniczej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.

Termin składania ofert : 18.01.2022. godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór ofertyZamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Zakup i dostawa materiałów biurowych

Termin składania ofert 12.01.2022r. godz. 10:00

Wybór oferty


Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Aktualizacja Planu zamówień publicznych 

Aktualizacja II Planu zamówień publicznych

Aktualizacja III Planu zamówień publicznych

Aktualizacja IV Planu zamówień publicznych

Aktualizacja V Planu zamówień publicznych

Aktualizacja VI Planu zamówień publicznych

Aktualizacja VII Planu zamówień publicznych

Aktualizacja VIII Planu zamówień publicznych

Aktualizacja IX Planu zamówień publicznych


2021


Zamówienie do 130 000zł: Wykonanie usługi w zakresie poboru próbek i wykonanie fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego badania wody basenowej wykorzystanej do kąpieli w Miejskiej Pływalni Wodnik Wysokie Mazowieckie ul .Szpitalna 1  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz. 2016; z 2021r poz. 349 ).

Termin składania ofert 13.12.2021r. godz. 10:00

Wybór oferty


Zamówienie powyżej 130 000 złotych netto: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Laboratoria Przyszłości" Miejski Zespół Szkół

Termin składania ofert 13.12.2021r. godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Artykuły spożywcze MZS

Termin składania ofert 10.12.2021r. godz. 10:30

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Materiały biurowe i środki czystości MZS

Termin składania ofert 10.12.2021r. godz. 9:30

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu/Inżyniera Kontraktu – pt. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie”

Termin składania ofert: 10.12.2021r. godz. 11:00

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Kierownik projektu

Wybór oferty


Przetarg: Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert: 10.12.2021r. godz. 10:30

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka ul. Jagiellońskiej

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert: 01.12.2021r. godz. 10:30

Wybór oferty


Przetarg: Dostawa energii elektrycznej w ilości: 1 422 876 kWh na potrzeby Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Odpowiedzi na pytania

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Termin składania ofert: 19.11.2021r. godz. 10:30

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Przebudowa 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Rynek Piłsudskiego przy dworcu autobusowym w Wysokiem Mazowieckiem

Branża drogowa

Branża elektryczna

Branża teletechniczna

przedmiary

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert 27.10.2021r. godz. 10:30

Wybór oferty


Zapytanie:Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji

Termin składania ofert: 08.10.2021r. godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie: Przeprowadzenie usługi audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Termin składania ofert: 07.10.2021r. godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Zapytanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert: 26.08.2021r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia

Wybór oferty


Zapytanie: Wykonanie i montaż 4 szaf w zabudowie w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 11.08.2021r. godz. 10:00

Informacja z otwracia ofert

Wybór ofery 17.08.2021


Przetarg : Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego dla stałówki szkolenej Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert :27.07.2021r, godz. 10.00

Wybór oferty


Zapytanie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji drogowych w Mieście Wysokie Mazowieckie

Termin składania ofert 08.07.2021r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

Odpowiedzi na pytania - 29.06.2021r.

Odpowiedzi na pytania- 08.07.2021r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania ofert 15.07.2021r. godz. 10.30.

Wybór oferty


Przetarg: "Budowa drogi 088KD w Wysokiem Mazowieckiem"

Dokumentacja techniczna, kosztorysy, przedmiary

Termin składania ofert 22.06.2021r. godz. 10.30.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty


Przetarg "Budowa drogi od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej - poprawa bezpieczeństwa i przpustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie"

Projekt budowlany

PW branża drogowa

PW branża sanitarna KD

PW branża sanitarna KS

PW branża sanitarna woda

PW branża mostowa

PW branża telekom.

PW branża elektryczna

STWIOR

STWIOR most

Przedmiary /21.06.2021r., 22.06.2021r. zmiana przedmiarów/

Kosztorysy ofertowe /21.06.2021r., 22.06.2021r. zmiana KO/

SOR

Badania geologiczne

Odpowiedź na pytanie 11.06.2021r.

Odpowiedzi na pytania 16.06.2021r.

Odpowiedzi na pytania 21.06.2021r.

Odpowiedzi na pytania 22.06.2021r.

Odpowiedź na pytania 23.06.2021r.

Odpowiedź 1 na pytania 24.06.2021r.

Odpowiedź 2 na pytanie 24.06.2021r.

ZMIANA OGŁOSZENIA I SWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania

Termin składania ofert 30.06.2021r. godz. 10:30

Informacja z otwarcia ofert

wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Wyłapywanie, transport i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie

Termin skaładania ofert: 08.06.2021r. godz:10:00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Wykonanie usługi renowacji i oprawy ksiąg stanu cywilnego

Termin składania ofert: 07.05.2021r. godz. 11:00

Wybór oferty


Przetarg na: " Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Przechodniej 2B w Wysokiem Mazowieckie".

Dokumentacja techniczna

Termin składania ofert : 14.04.2021r. godz. 10.00

Informacja o zmianie SWZ z dnia 31.03.2021r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.03.2021r.

Informacja o zmianie SWZ z dnia 08.04.2021r.

WAŻNE: Informacja o zmianie SWZ oraz ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 12.04.2021r.

UWAGA NOWY Termin składania ofert : 21.04.2021r. godz. 10.00

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.04.2021r.

Pytanie i odpowiedź z dnia 15.04.2021r. oraz NOWY PRZEDMIAR ROBÓT.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.04.2021r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe: Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kościelnej w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert: 16.03.2021r. godz. 10:00

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 09.03.2021r. oraz z mapą obrazującą obszar opracowania

Informacja o złożonych ofertach

 Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Utrzymanie w schronisku bedomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w 2021 roku

Termin składania ofert: 19.02.2021 godz. 10:00

Unieważnienie postępowania


Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem

Termin składania ofert: 18.02.2021r. godz. 10:00

Otwarcie ofert

Wybór oferty


Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej  na przebudowę linii oświetlenia ulicznego i linii niskiego napięcia na ul Białostockiej w Wysokiem Mazowieckiem

04.02.2021r. odpowiedź na pytanie

UWAGA: Zmiana formy składania ofert - dopuszczenie wersji elektronicznej

Informacja o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 10.02.2021r. godz. 10:00

WYBÓR OFERTY 11.02.2021r.


Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznych na budowę dróg w mieście Wysokie Mazowieckie

UWAGA: Zmiana formy składania ofert - dopuszczenie wersji elektronicznej

Informacja o złożonych ofertach

Termin składania ofert: 10.02.2021r. godz. 10:00

WYBÓR OFERTY 11.02.2021r.


Ogłoszenie - Dostawa chemii basenowej na okres  od 01.02.2021 do 31.01.2022r


Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie 

Plan zamówień publicznych Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie-aktualizacja

Plan zamówień publicznych- aktualizacja 2

Plan zamówień publicznych - aktualizacja 3


 

 


- A R C H I W U M -


 

Metryka strony

Udostępniający: UM Wys.Maz.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dołęgowski

Data wytworzenia: 2019-06-25

Wprowadzający: Monika Adamska

Data wprowadzenia: 2006-06-19

Data modyfikacji: 2024-02-13

Opublikował: Monika Adamska

Data publikacji: 2016-05-23