Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ 13.09.2019