oświetlenie uliczne droga od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej