Wybór oferty droga między ul. Warszawską i ul. Podlaską