informacja o złożonych ofertach - dok. br. elekryczna ul. Białostocka