Wykazmiejscowychplanow

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

 

L.p.

Organ uchwalający, nr i data uchwały

Tytuł

Publikacja w dzienniku urzędowym

Odnośniki

1

Rada Miejska w Wysokiem Mazowieckiem, nr 97/XXV z dnia 25 maja 1994 roku

W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego nr 5 z dnia 08.06.1994r. poz. 55

pobierz

2

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XLVI/206/02 z dnia 27 sierpnia 2002r.

W sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie dotyczącej terenu byłego lotniska

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 58 z dnia 04.11.2002r. poz.1304

pobierz

3

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXXVII/141/05 z dnia 24.11.2005r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Wysokie Mazowieckie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 272 z dnia 29.12.2005r. poz. 3197

Uchwała
Spis treści

pobierz
sekcja 0
sekcja 1
sekcja 2
sekcja 3
sekcja 4
sekcja 5
sekcja 6
sekcja 7

Załącznik 2
Załącznik 3

4

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XVI/66/07 z dnia 28.12.2007r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Wysokie Mazowieckie 

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 33 z dnia 08.02.2008r. poz. 342

pobierz
arkusz nr 1.1
arkusz nr 1.2
arkusz nr 1.3

5

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXXI/140/08 z dnia 29.12.2008r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny miasta Wysokie Mazowieckie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 21 z dnia 21.01.2009r. poz. 220

pobierz
arkusz nr 1.1
arkusz nr 1.2
arkusz nr 1.3

6

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XII/57/11 z dnia 26.10.2011r.

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 292 z dnia 02.12.2011r. poz. 3580

pobierz
obszar A
obszar B
obszar C

7

Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XXIX/146/13 z dnia 28.03.2013r.

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 02.05.2013r. poz. 2037

pobierz
załącznik 1
prognoza oddziaływania na środowisko
załącznik do prognozy

8 Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XLI/97/14 z dnia 28.05.2014r. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  z dnia 25.06.2014r. poz. 2360

pobierz
treść uchwały

zał.graficzny

9. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr VII/20/15 z dnia 10.04.2015r. W sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 28.04.2015r. poz. 1454

pobierz

treść uchwały
zał. graficzny

10. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, nr XVIII/71/16 z dnia 26.02.2016r. W sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie
Mazowieckie – dla terenu położonego przy ul. Kościelnej
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 14.03.2016r. poz. 1471

Treść uchwały

11. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, Uchwała VI/27/19 z 26.04.2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
przy ulicy Jagiellońskiej
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 6.05.2019r. poz. 2573

Treść uchwały

12. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, Uchwała VI/28/19 z 26.04.2019 W sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 6.05.2019r. poz. 2574

Treść uchwały

13. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, Uchwała XVII/90/2020 z 28.05.2020 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4.06.2020r. poz. 2698

Treść uchwały

Załącznik

14. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, Uchwała XVII/91/2020 z 28.05.2020 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wysokie Mazowieckie
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 4.06.2020r. poz. 2699

Treść uchwały

Załącznik

15. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, Uchwała XXIX/163/2021 z 31.08.2021 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Białostockiej Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 6.09.2021r. poz. 3368

Treść uchwały

 

16. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, Uchwała XXXIV/199/2022 z 24.01.2022 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we
wschodniej części miasta Wysokie Mazowieckie na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego na rzece
Brok wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 31.01.2022r. poz. 390

Treść uchwały

17. Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, Uchwała LII/318/202
z 29.09.2023
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie
Mazowieckie dla terenu położonego przy ulicy Ludowej
Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 09.10.2023 poz. 5143

Treść uchwały

Metryka strony

Udostępniający: UM WysMaz

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Szepietowska

Data wytworzenia: 2013-12-13

Wprowadzający: Marek Brzozowski

Data wprowadzenia: 2013-12-13

Data modyfikacji: 2023-11-17

Opublikował: Marek Brzozowski

Data publikacji: 2013-12-13